คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น TAKUNI

บริษัท บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2455-2888
โทรสาร 0-2455-2763
เว๊บไซต์ www.takunigroup.com
ราคาหุ้น 1.42
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 799,842,778
No. ShareHolder (TAKUNI) วันที่ 18/03/21 วันที่ 16/03/20 วันที่ 14/03/19 วันที่ 12/12/18 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. นิตา ตรีวีรานุวัฒน์152,610,00219.08% 152,610,00219.08% 152,610,00219.08% 152,610,00219.08% 152,610,00219.08%
2นาย ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์129,472,99316.18% 129,472,99316.18% 129,472,99316.18% 129,472,99316.18% 129,472,99316.18%
3CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH128,681,90116.09% 128,681,90116.09% (+16.09)0 0 0
4นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์11,222,5001.40% (+0.58)6,572,5000.82% (-0.04)6,872,5000.86% (+0.04)6,572,5000.82% (-0.12)7,522,5000.94%
5นาย สมชาย กิตติดุษฎีธรรม9,100,0001.14% 9,100,0001.14% 9,100,0001.14% 9,100,0001.14% 9,100,0001.14%
6นาย ธเนศร์ เจริญชัย6,937,0000.87% (+0.02)6,816,0000.85% (+0.05)6,421,7000.80% (-0.01)6,467,0000.81% (-0.01)6,564,2000.82%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,275,0370.78% (-0.03)6,446,6360.81% (+0.02)6,349,8120.79% (-0.09)7,014,1120.88% (-0.02)7,204,0190.90%
8น.ส. นิสิตา สิงห์สา6,100,0000.76% (+0.04)5,720,0000.72% 5,720,0000.72% 5,720,0000.72% 5,720,0000.72%
9นาย อธิภัทร ตั้งเฉลิมกุล5,554,8000.69% (+0.69)0 0 0 0
10น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง5,300,0000.66% (+0.12)4,314,7000.54% (+0.03)4,104,2000.51% (+0.51)0 0
11นาย ปารเมศ ตั้งเฉลิมกุล0 (-0.70)5,629,3000.70% 5,629,3000.70% 5,629,3000.70% 5,629,3000.70%
12นาย ภูรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร0 (-0.60)4,830,0000.60% (-1.26)14,876,0001.86% (+0.19)13,320,0001.67% (+1.67)0
13น.ส. ศิริพร แซ่คู0 (-0.59)4,726,8000.59% (+0.59)0 0 0
14นาย ธีรชัย พีระรุจิโรจน์0 (-0.50)4,023,5000.50% (+0.50)0 0 0
15นาย ฐากูร ตรีวีรานุวัฒน์0 0 (-16.24)129,880,30116.24% (+0.03)129,709,40116.21% (+0.12)128,681,90116.09%
16นาย พีรพัศ ลิ้มธรรมมหิศร0 0 (-0.64)5,100,0000.64% (+0.64)0 0
17นาย เชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ0 0 (-0.62)4,955,4000.62% (+0.09)4,259,2000.53% (-1.36)15,114,6001.89%
18บริษัท ยูไนเต็ด ชาเตอร์ จำกัด0 0 0 (-0.63)5,000,0000.63% (+0.63)0
19บริษัท คิวบิซึ่ม จำกัด0 0 0 0 (-1.01)8,100,0001.01%
20นาย วิวัฒน์ เตพิมลรัตน์0 0 0 0 (-0.63)5,000,0000.63%
21นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต0 0 0 0 (-0.54)4,300,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง