คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น T

บริษัท บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์ 0-2018-7198
โทรสาร 0-2018-7199
เว๊บไซต์ www.t-pcl.com
ราคาหุ้น 0.07
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,945,709,282
No. ShareHolder (T) วันที่ 22/03/21 วันที่ 02/06/20 วันที่ 18/03/20 วันที่ 18/03/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. ชนิดา แซ่ตั้ง1,250,000,00011.42% (-0.94)1,250,000,00012.36% 1,250,000,00012.36% (+12.36)0 0
2นาย สันติ ปิยะทัต833,500,0007.61% (+7.61)0 0 0 0
3นาย ประสิทธิ์ จงอัศญากุล602,011,6525.50% (-0.45)602,011,6525.95% 602,011,6525.95% 602,011,6525.95% (+0.05)597,011,6525.90%
4นาย ศุภชัย วัฒนาสุวิสุทธิ์519,765,7004.75% (-0.39)519,765,7005.14% 519,765,7005.14% (-0.15)534,765,7005.29% (-0.49)584,765,7005.78%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด485,828,1434.44% (-0.59)508,490,3435.03% (-0.16)524,809,0435.19% (-0.42)567,404,7315.61% (+0.18)548,944,6315.43%
6นาย ราชวิทย์ ชุมวระ434,630,9003.97% (-0.33)434,630,9004.30% 434,630,9004.30% 434,447,2004.30% (+3.55)75,527,5000.75%
7น.ส. พิชัญญา กัญจนาภรณ์315,000,0002.88% (-0.23)315,000,0003.11% 315,000,0003.11% (+0.14)300,000,0002.97% (+0.73)226,200,0002.24%
8นาย จอย จาวลา260,000,0002.37% (-0.20)260,000,0002.57% 260,000,0002.57% 260,000,0002.57% 260,000,0002.57%
9นาง อัญชัญ จงอัศญากุล215,900,0001.97% (-0.16)215,900,0002.13% 215,900,0002.13% 215,900,0002.13% 215,900,0002.13%
10น.ส. บุญธิดา เจริญสวัสดิ์202,000,0001.85% (-0.44)232,000,0002.29% (+0.06)225,500,0002.23% (+0.15)210,000,0002.08% (+0.21)189,200,0001.87%
11นาย สุชัย สถาพรชัยสิทธิ์0 (-1.66)167,796,3001.66% 167,796,3001.66% (-0.14)182,191,2001.80% (+0.39)142,191,1001.41%
12นาย อนวัช ฉัตรศิริกุล0 (-1.59)160,610,0001.59% 160,610,0001.59% 160,610,0001.59% 160,600,0001.59%
13นาย ปริญญา จารวิจิต0 (-1.48)150,000,0001.48% 150,000,0001.48% 150,000,0001.48% 150,000,0001.48%
14นาย ศุภชัย สุขะนินทร์0 (-1.48)150,000,0001.48% 150,000,0001.48% 150,000,0001.48% 150,000,0001.48%
15นาย สมนึก ไชยกุล0 (-1.34)135,315,0001.34% (-0.01)136,315,0001.35% (-0.15)152,015,0001.50% 152,015,0001.50%
16นาย ชยพล วิชิตพันธุ์0 (-0.99)100,000,0000.99% (+0.30)70,000,0000.69% (+0.69)0 0
17นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ0 (-0.99)100,000,0000.99% 100,000,0000.99% 100,000,0000.99% 100,000,0000.99%
18น.ส. ณัฎฐพัชร ธนาวัฒน์พลกุล0 (-0.96)96,614,0000.96% 96,614,0000.96% 96,614,0000.96% (+0.45)51,600,0000.51%
19นาง ศันสนีย์ ช่อไม้ทอง0 (-0.86)87,206,7000.86% 87,206,7000.86% 87,206,7000.86% 87,206,7000.86%
20นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ0 (-0.85)86,000,0000.85% 86,000,0000.85% (-0.06)92,407,9000.91% (-0.53)145,488,7001.44%
21นาย สุธีวัฒน์ ทวีชัยวัฒน์0 (-0.73)73,630,7000.73% 73,630,7000.73% 73,630,7000.73% (+0.11)63,130,7000.62%
22น.ส. โชติกา เซี่ยงเจว0 (-0.68)68,726,0000.68% 68,726,0000.68% (+0.68)0 0
23นาย พิริยะ เหล่าปราณีชน0 (-0.61)62,000,0000.61% 62,000,0000.61% (+0.01)60,500,0000.60% (+0.60)0
24นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์0 (-0.60)60,437,1000.60% 60,437,1000.60% (+0.02)58,952,1000.58% 58,952,1000.58%
25นาย กนกพล ขัติยะกาญจน์0 (-0.59)60,000,1000.59% 60,000,1000.59% 60,000,1000.59% 60,000,1000.59%
26นาย กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์0 (-0.58)59,000,0000.58% 59,000,0000.58% 59,000,0000.58% 59,000,0000.58%
27น.ส. ธัญพร โรจน์วรพร0 (-0.52)52,500,0000.52% 52,500,0000.52% (+0.52)0 0
28นาย อดุลย์ ศักดิ์จิระพงศ์0 (-0.51)51,938,4000.51% 51,938,4000.51% 51,938,4000.51% (+0.51)0
29นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์0 0 0 (-10.38)1,049,688,80010.38% (-0.02)1,052,240,00010.40%
30นาย สมชาย ฉายศิริไพบูลย์0 0 0 (-0.92)93,395,5020.92% 93,395,5020.92%
31นาย สำเริง มนูญผล0 0 0 (-0.90)91,000,0000.90% (-0.20)111,000,0001.10%
32นาย พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา0 0 0 (-0.56)56,466,4000.56% (+0.56)0
33นาย ณภัทร สถาพรชัยสิทธิ์0 0 0 (-0.54)55,000,1000.54% 55,000,1000.54%
34น.ส. รัตนา ติระรัตน์ชัยเลิศ0 0 0 0 (-0.99)100,500,0000.99%
35น.ส. สุกัญญา งามจิตสุขศรี0 0 0 0 (-0.95)96,420,0000.95%
36นาย วิชัย ธนสมุทร0 0 0 0 (-0.90)91,392,2000.90%
ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)SANKO -บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai33,790,400
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง