ข้อมูลหุ้น SYNEX

บริษัท บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2553-8888
โทรสาร 0-2578-8181
เว๊บไซต์ http://www.synnex.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน