คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SYNEX

บริษัท บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2553-8888
โทรสาร 0-2578-8181
เว๊บไซต์ http://www.synnex.co.th
ราคาหุ้น 17.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 847,457,481
No. ShareHolder (SYNEX) วันที่ 26/08/20 วันที่ 08/05/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 21/08/19 วันที่ 11/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)326,355,87638.51% 326,355,87638.51% 326,355,87638.51% 326,355,87638.51% (+38.51)0 (-38.51)296,687,16038.51%
2King's Eye Investments Ltd.296,450,00034.99% 296,450,00034.99% 296,450,00034.99% 296,450,00034.99% 269,500,00034.99% 269,500,00034.99%
3BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH42,489,5135.01% 42,489,5135.01% 42,489,5135.01% 42,489,5135.01% 38,626,8305.01% 38,626,8305.01%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด26,144,9453.09% (+1.90)10,058,3291.19% (-0.53)14,608,3291.72% (-0.09)15,302,4691.81% (-0.36)16,707,0302.17% (+2.17)0
5นาย พิชญ์ เทวอักษร6,615,1000.78% (-0.11)7,532,2000.89% (+0.89)0 0 0 0
6น.ส. สุธิดา มงคลสุธี5,786,8630.68% 5,774,0760.68% 5,764,4040.68% (+0.06)5,268,0970.62% 4,777,2180.62% (+0.01)4,737,2540.61%
7นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต5,280,0000.62% (+0.03)5,000,0000.59% (+0.06)4,500,0000.53% (+0.01)4,444,4000.52% 4,040,0000.52% (+0.52)0
8กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY4,613,5500.54% (-0.25)6,655,7500.79% (+0.04)6,347,6500.75% (+0.11)5,460,8500.64% (-0.03)5,136,5000.67% (-0.22)6,856,5000.89%
9กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.62)5,277,9100.62% 4,798,1000.62% (-0.31)7,179,4000.93%
10บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-38.51)296,687,16038.51% (+38.51)0
ซินเน็ค (ประเทศไทย) ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)NCAP -บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET1,668,005,143
2บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SIS -บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET69,896,112
Total1,737,901,255
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง