ข้อมูลหุ้น SYMC

บริษัท บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2101-1111
โทรสาร 0-2101-1133
เว๊บไซต์ www.symphony.net.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน