คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SWC

บริษัท บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2320-2288
โทรสาร 0-2320-2670
เว๊บไซต์ www.sherwood.co.th
ราคาหุ้น 5.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 318,713,978
No. ShareHolder (SWC) วันที่ 10/03/21 วันที่ 11/01/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 07/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 25/01/19 วันที่ 04/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด208,215,84265.33% 208,215,84265.33% (-1.34)208,215,84266.67% 208,215,84266.67% (-1.23)208,215,84267.90% (-1.51)208,215,84269.41% 208,215,84269.41% 104,107,92169.41% 104,107,92169.41%
2น.ส. ปาลิตา คูสกุล16,000,0005.02% 16,000,0005.02% (-0.10)16,000,0005.12% 16,000,0005.12% (-0.10)16,000,0005.22% (-0.11)16,000,0005.33% 16,000,0005.33% 8,000,0005.33% 8,000,0005.33%
3นาย ฮารกิชิน ทันวานี9,000,0002.82% (+0.21)8,333,7002.61% (+1.34)3,953,8001.27% (+0.37)2,800,0000.90% (+0.08)2,500,0000.82% (+0.10)2,150,0000.72% (+0.72)0 0 0
4นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล8,850,0002.78% 8,860,0002.78% (-0.06)8,870,0002.84% (-0.02)8,930,0002.86% (+0.93)5,930,0001.93% (-0.05)5,950,0001.98% (-0.02)6,000,0002.00% 3,000,0002.00% 3,000,0002.00%
5นาย บุญวัน วรธรรมทองดี7,265,2002.28% (+0.04)7,128,5002.24% (-0.04)7,128,5002.28% (+0.05)6,968,4002.23% (-0.19)7,418,4002.42% (+0.12)6,888,4002.30% (+0.01)6,868,4002.29% 3,434,2002.29% 3,434,2002.29%
6นาย ไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล6,900,0002.16% 6,900,0002.16% (+0.66)4,700,0001.50% 4,700,0001.50% (-0.05)4,740,0001.55% (-0.03)4,740,0001.58% 4,740,0001.58% 2,370,0001.58% 2,370,0001.58%
7นาย นิพนธ์ โกมลสุวรรณ6,107,6001.92% 6,107,6001.92% (-0.04)6,107,6001.96% 6,107,6001.96% (-0.03)6,107,6001.99% (-0.05)6,107,6002.04% 6,107,6002.04% 3,053,8002.04% (-1.13)4,756,5003.17%
8บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด3,900,0001.22% 3,900,0001.22% (+0.32)2,800,0000.90% 2,800,0000.90% (-0.01)2,800,0000.91% (-0.02)2,800,0000.93% 2,800,0000.93% 1,400,0000.93% 1,400,0000.93%
9นาย นฤมล บุญศรีสวัสดิ์2,570,0000.81% 2,570,0000.81% (-0.01)2,570,0000.82% 2,570,0000.82% (-0.02)2,570,0000.84% (+0.32)1,573,4000.52% (-0.06)1,740,0000.58% (-0.01)891,0000.59% (+0.03)846,0000.56%
10นาย สิทธิชัย สุวรรณจงสถิต2,532,4000.79% 2,532,4000.79% (+0.28)1,600,0000.51% 1,600,0000.51% (-0.01)1,600,0000.52% (-0.01)1,600,0000.53% 1,600,0000.53% 800,0000.53% 800,0000.53%
11น.ส. เยาวลักษณ์ อุทิศกูล0 0 (-0.84)2,635,9000.84% (-0.29)3,521,0001.13% (-0.10)3,765,4001.23% (-0.28)4,540,0001.51% (-0.60)6,316,0002.11% (-0.11)3,325,0002.22% 3,325,0002.22%
12น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต0 0 (-0.74)2,300,0000.74% 2,300,0000.74% (-0.01)2,300,0000.75% (+0.75)0 0 0 0
13นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช0 0 (-0.58)1,822,2000.58% 1,822,2000.58% (-0.01)1,822,2000.59% (-0.02)1,822,2000.61% (-0.12)2,202,2000.73% (-0.14)1,301,1000.87% 1,301,1000.87%
14นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ0 0 (-0.55)1,705,6000.55% 1,705,6000.55% (-0.01)1,705,6000.56% (-0.01)1,705,6000.57% 1,705,6000.57% 852,8000.57% 852,8000.57%
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.53)1,657,1010.53% (-0.18)2,226,4010.71% (+0.14)1,733,5010.57% (+0.57)0 0 0 0
16นาย สำเริง มนูญผล0 0 0 0 0 0 (-1.03)3,093,2001.03% (-0.46)2,241,3001.49% (+0.56)1,401,5000.93%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง