ข้อมูลหุ้น SVT

บริษัท บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 414/25 ซอยพัฒนาการ 1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2295-4284
โทรสาร 0-2683-6548
เว๊บไซต์ www.sunvending.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน