ข้อมูลหุ้น SVOA

บริษัท บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-3000
โทรสาร 0-2682-6300
เว๊บไซต์ www.svoa.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน