คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SVI

บริษัท บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2105-0456
โทรสาร 0-2105-0466
เว๊บไซต์ www.svi.co.th
ราคาหุ้น 4.74
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,266,630,030
No. ShareHolder (SVI) วันที่ 05/03/21 วันที่ 27/02/20 วันที่ 20/12/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ1,563,294,73268.97% (+0.06)1,561,944,73268.91% 1,561,944,73268.91% (+25.51)983,264,52343.40% 983,264,52343.40%
2EAGLE MOUNT ASIA EQUITIES LIMITED.166,752,4007.36% 166,752,4007.36% 166,752,4007.36% 166,752,4007.36% (+1.59)130,653,3005.77%
3บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)113,539,4005.01% 113,539,4005.01% 113,539,4005.01% (+0.77)96,133,1004.24% 96,133,1004.24%
4นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย31,450,0001.39% (-0.32)38,700,0001.71% 38,650,0001.71% (-0.24)44,250,0001.95% (+0.87)24,440,0001.08%
5นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี22,883,2001.01% (+0.04)21,913,2000.97% (+0.01)21,765,4000.96% (-0.02)22,227,4000.98% (+0.06)20,746,4000.92%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,653,1970.82% (+0.82)0 0 (-3.12)70,738,9713.12% (+2.01)25,212,1741.11%
7UBS AG SINGAPORE BRANCH13,228,5710.58% (-0.07)14,681,1420.65% (-0.13)17,670,3420.78% (+0.13)14,681,1420.65% 14,681,1420.65%
8นาย อนันต์ ศิริโหราชัย10,150,0000.45% (+0.45)0 0 (-0.82)18,532,4060.82% (+0.01)18,372,4060.81%
9น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต9,300,0000.41% (+0.41)0 0 0 0
10นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์7,000,0000.31% (+0.31)0 0 0 0
11BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE0 (-0.95)21,630,9710.95% 21,630,9710.95% 21,630,9710.95% (+0.16)17,930,9710.79%
12นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์0 0 0 (-1.43)32,340,8001.43% (+0.14)29,251,1001.29%
13N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 (-1.41)32,049,4001.41% (+1.41)0
14CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD0 0 0 (-1.15)25,973,8001.15% 25,973,8001.15%
15นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล0 0 0 (-0.87)19,765,1000.87% (+0.30)12,821,8000.57%
16บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)0 0 0 (-0.62)14,121,1000.62% 14,121,1000.62%
17EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 (-0.57)13,016,3000.57% (+0.57)0
18นาย กรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช0 0 0 (-0.56)12,800,0000.56% (+0.56)0
19บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.54)12,300,0000.54% (+0.54)0
20บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.53)12,000,0000.53% (+0.53)0
21EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 (-0.51)11,648,3280.51% (+0.51)0
22N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 (-2.99)67,858,7002.99%
23บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 0 0 (-1.45)32,820,0001.45%
24นาย สุวรรณ วลัยเสถียร0 0 0 0 (-0.85)19,347,0140.85%
25J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 0 0 (-0.74)16,689,6000.74%
เอสวีไอ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SVI -บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)SET538,176,756
2บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัดALLY -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไลSET89,694,400
Total627,871,156
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง