ข้อมูลหุ้น SVI

บริษัท บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2105-0456
โทรสาร 0-2105-0466
เว๊บไซต์ www.svi.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน