คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SVH

บริษัท บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 133 ถนนสุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2392-0011, 0-2381-6807, 0-2711-8000, 0-2382-2000
โทรสาร 0-2391-1290, 0-2381-3490
เว๊บไซต์ www.samitivejhospitals.com
ราคาหุ้น 410.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 100,004,212
No. ShareHolder (SVH) วันที่ 08/03/21 วันที่ 03/07/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 12/11/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 26/10/18 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)95,764,03395.76% 95,763,63495.76% 95,763,63495.76% 95,763,63495.76% 95,763,63495.76% 95,763,63495.76% 95,763,63495.76%
2นาย ชัยเวช นุชประยูร172,9860.17% (+0.17)0 0 0 0 0 0
3น.ส. ประภาพิมพ์ ลิปตพัลลภ132,0000.13% (+0.13)0 0 0 0 0 0
4น.ส. ปวีณา อนรรฆธรรม130,4000.13% (+0.13)0 0 0 0 0 0
5น.ส. ผาณิตา หลูอารีย์สุวรรณ126,1000.13% (+0.13)0 0 0 0 0 0
6นาย ภาณุ หลูอารีย์สุวรรณ125,0000.13% (+0.13)0 0 0 0 0 0
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)122,8000.12% (+0.12)0 0 0 0 0 0
8นาง จันทนา อนรรฆธรรม107,3000.11% (+0.11)0 0 0 0 0 0
9นาย ปิติ อนรรฆธรรม103,8000.10% (+0.10)0 0 0 0 0 0
10MR. DAVID JOHN SCOTT99,6000.10% (+0.10)0 0 0 0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง