ข้อมูลหุ้น SUTHA

บริษัท บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2017-7461-3
โทรสาร 0-2017-7460
เว๊บไซต์ www.goldenlime.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน