ข้อมูลหุ้น SUN

บริษัท บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 0-5310-6538-40
โทรสาร 0-5310-6541
เว๊บไซต์ www.sunsweetthai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน