ข้อมูลหุ้น SUC

บริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
โทรสาร 0-2311-6867
เว๊บไซต์ www.sahaunion.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน