คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SUC

บริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2311-5111-9
โทรสาร 0-2311-6867
เว๊บไซต์ www.sahaunion.co.th
ราคาหุ้น 42.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 300,000,000
No. ShareHolder (SUC) วันที่ 04/04/19 วันที่ 05/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด29,850,0009.95% 29,850,0009.95%
2บริษัท ยูเนี่ยนบริหารธุรกิจ จำกัด29,174,0009.72% (+2.20)22,574,0007.52%
3บริษัท ยูเนี่ยนแคปปิทอล จำกัด27,011,2409.00% (+2.20)20,396,0006.80%
4บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด17,988,3006.00% 17,988,3006.00%
5นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล15,010,0005.00% (-1.03)18,100,0006.03%
6ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)12,325,0004.11% 12,325,0004.11%
7DBS BANK LTD12,141,9004.05% (+0.41)10,926,1003.64%
8MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI11,865,4003.96% 11,865,4003.96%
9นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน9,711,2343.24% 9,711,2343.24%
10บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,121,0002.37% 7,121,0002.37%
11บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด6,239,9942.08% 6,239,9942.08%
12บริษัท ยูเนี่ยนรวมทุน จำกัด6,082,0002.03% 6,082,0002.03%
13นาย ชุตินธร ดารกานนท์3,427,7001.14% (+0.60)1,627,7000.54%
14บริษัท ยูเนี่ยนโอเวอร์ซีโฮลดิ้ง จำกัด3,398,2001.13% (+0.61)1,545,6000.52%
15บริษัท ยูเนี่ยน ยูนิตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด3,296,7001.10% (+1.10)0
16บริษัท ดารกานนท์ จำกัด3,000,0001.00% 3,000,0001.00%
17นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ3,000,0001.00% 3,000,0001.00%
18นาย สุเมธ ดารกานนท์2,974,8140.99% 2,974,8140.99%
19บริษัท เอส เอส อินทีเกรชัน จำกัด2,839,3000.95% (+0.22)2,200,0000.73%
20นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย2,823,8000.94% 2,823,8000.94%
21บริษัท ยูเนี่ยนอีควิตี้ จำกัด2,782,7000.93% 2,782,7000.93%
22บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด2,505,0000.84% 2,505,0000.84%
23นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี2,491,3000.83% 2,491,3000.83%
24บริษัท ยูเนี่ยน เว็ลท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด2,420,0000.81% 2,420,0000.81%
25EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD2,375,5000.79% (-0.06)2,551,3000.85%
26น.ส. ภคินี พฤฒิธำรง1,950,6240.65% 1,950,6240.65%
27บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)1,829,6900.61% (+0.61)0
28น.ส. อุษณา มหากิจศิริ1,749,6000.58% 1,749,6000.58%
29นาย ณฤทธิ์ เจียอาภา1,747,6000.58% (-0.02)1,810,5000.60%
30นาง อารยา อรุณานนท์ชัย1,597,9440.53% 1,597,9440.53%
31บริษัท ยูเนี่ยนรีซอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด1,585,0000.53% 1,585,0000.53%
32บริษัท ยูนิไฟเบอร์ จำกัด0 (-4.54)13,628,7404.54%
33นาย สหนันท์ เชนตระกูล0 (-0.67)2,016,2000.67%
34นาย ดำหริ ดารกานนท์0 (-0.60)1,800,0000.60%
สหยูเนี่ยน ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET589,596,480
2บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัดSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET262,079,748
3บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)UT -บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)SET227,475,884
4บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)UP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET173,321,820
5บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)UPF -บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)SET144,118,935
6บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัดUPF -บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)SET11,099,508
7บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)NPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai1,404,435
Total1,409,096,810
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง