คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STGT

บริษัท บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230
โทรศัพท์ 0-2207-4500
โทรสาร 0-2108-2241-44
เว๊บไซต์ www.sritranggloves.com
ราคาหุ้น 38.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,428,644,926
No. ShareHolder (STGT) วันที่ 30/11/20 วันที่ 01/07/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)725,037,30050.75% (+50.75)0
2บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด77,663,4005.44% (+5.44)0
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล69,709,2004.88% (-0.04)70,329,2004.92%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด61,619,5424.31% (+4.31)0
5THE BANK OF NEW YORK MELLON56,204,4003.93% (+3.93)0
6บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด53,376,9003.74% (+3.74)0
7นาย วิชัย วชิรพงศ์14,861,0001.04% (-0.51)22,200,0001.55%
8STATE STREET EUROPE LIMITED11,652,4000.82% (+0.82)0
9MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC7,750,0900.54% (+0.54)0
10MR. Paul Sumade Lee6,270,0000.44% (+0.44)0
11นาง วรดี สินเจริญกุล6,270,0000.44% (+0.44)0
12บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)0 (-50.75)725,037,30050.75%
13บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด0 (-5.44)77,663,4005.44%
14บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด0 (-3.74)53,376,9003.74%
15นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย0 (-2.37)33,852,6002.37%
16Deutsche Bank AG London Prime Brokerage0 (-1.97)28,085,0001.97%
17Credit Suisse AG Dublin Branch0 (-1.35)19,275,0001.35%
18UBS AG LONDON BRANCH0 (-1.26)18,000,0001.26%
19นางสาว แคทรียา บีเวอร์0 (-1.14)16,322,0001.14%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง