คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STGT

บริษัท บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230
โทรศัพท์ 0-2207-4500
โทรสาร 0-2108-2241-44
เว๊บไซต์ www.sritranggloves.com
ราคาหุ้น 32.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,857,289,852
No. ShareHolder (STGT) วันที่ 27/05/21 วันที่ 16/04/21 วันที่ 02/03/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 01/07/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)1,450,074,60050.75% 1,450,074,60050.75% 1,450,074,60050.75% 725,037,30050.75% (+50.75)0
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด196,436,9196.87% (+0.58)179,741,3956.29% (+1.09)148,614,5885.20% (+0.89)61,619,5424.31% (+4.31)0
3บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด155,326,8005.44% 155,326,8005.44% 155,326,8005.44% 77,663,4005.44% (+5.44)0
4นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล136,418,4004.77% (-0.11)139,418,4004.88% 139,418,4004.88% 69,709,2004.88% (-0.04)70,329,2004.92%
5บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด106,753,8003.74% 106,753,8003.74% 106,753,8003.74% 53,376,9003.74% (+3.74)0
6STATE STREET EUROPE LIMITED22,589,6330.79% (+0.02)21,896,5400.77% (+0.12)18,713,6520.65% (-0.17)11,652,4000.82% (+0.82)0
7SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC22,073,8120.77% (+0.24)15,266,4980.53% (+0.53)0 0 0
8N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 515,131,9530.53% (+0.53)0 (-0.50)14,213,9000.50% (+0.50)0 0
9นาย สมภพ ติงธนาธิกุล14,000,0000.49% 14,000,0000.49% (+0.49)0 0 0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED13,158,9000.46% (-0.05)14,569,5620.51% (-0.28)22,629,3720.79% (+0.79)0 0
11นาย วิชัย วชิรพงศ์0 (-0.62)17,611,7000.62% (-0.18)22,731,2000.80% (-0.24)14,861,0001.04% (-0.51)22,200,0001.55%
12THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 (-1.21)34,445,6401.21% (-2.72)56,204,4003.93% (+3.93)0
13MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 0 0 (-0.54)7,750,0900.54% (+0.54)0
14MR. Paul Sumade Lee0 0 0 (-0.44)6,270,0000.44% (+0.44)0
15นาง วรดี สินเจริญกุล0 0 0 (-0.44)6,270,0000.44% (+0.44)0
16บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-50.75)725,037,30050.75%
17บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด0 0 0 0 (-5.44)77,663,4005.44%
18บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด0 0 0 0 (-3.74)53,376,9003.74%
19นางสาว พูนสุข เชิดเกียรติกำจาย0 0 0 0 (-2.37)33,852,6002.37%
20Deutsche Bank AG London Prime Brokerage0 0 0 0 (-1.97)28,085,0001.97%
21Credit Suisse AG Dublin Branch0 0 0 0 (-1.35)19,275,0001.35%
22UBS AG LONDON BRANCH0 0 0 0 (-1.26)18,000,0001.26%
23นางสาว แคทรียา บีเวอร์0 0 0 0 (-1.14)16,322,0001.14%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง