ข้อมูลหุ้น STGT

บริษัท บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90230
โทรศัพท์ 0-2207-4500
โทรสาร 0-2108-2241-44
เว๊บไซต์ www.sritranggloves.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน