คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STC

บริษัท บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 220/26 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0-3842-3115-6
โทรสาร 0-3842-6519
เว๊บไซต์ http://www.stc.co.th/
ราคาหุ้น 0.82
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 567,912,920
No. ShareHolder (STC) วันที่ 12/03/21 วันที่ 09/06/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 26/11/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล120,000,00021.13% 120,000,00021.13% 120,000,00021.13% (+21.13)0
2นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง113,992,40020.07% 113,992,40020.07% 113,992,40020.07% (+1.02)108,196,00019.05%
3นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง102,561,00018.06% (+0.45)100,010,00017.61% 100,000,00017.61% 100,000,00017.61%
4นาย ปิยเดช ชัยตระกูลทอง30,000,0005.28% 30,000,0005.28% 30,000,0005.28% 30,000,0005.28%
5นาย อำนาจ ชัยตระกูลทอง30,000,0005.28% 30,000,0005.28% 30,000,0005.28% 30,000,0005.28%
6น.ส. อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง30,000,0005.28% 30,000,0005.28% 30,000,0005.28% (+5.28)0
7นาย วีรชัย เดชอมรธัญ14,436,0002.54% (+2.54)0 0 0
8นาย โรจนินทร์ ธิติภัสสราวงศ์5,200,0000.92% (+0.92)0 0 0
9MR. WONG PIT HIN4,598,5000.81% 4,598,5000.81% (-0.07)5,000,0000.88% (+0.88)0
10นาย สุวภัทร ศรสวรรค์ (4) โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)3,525,2000.62% (+0.62)0 0 0
11นาย พรวิช รวยริน0 (-1.43)8,150,0001.43% 8,150,0001.43% (+1.43)0
12นาย ชลธาร แปนนาค0 (-0.96)5,460,0000.96% (-0.04)5,674,1001.00% (+1.00)0
13นาย เด่นชัย เตพิมลรัตน์0 (-0.88)5,000,0000.88% 5,000,0000.88% 5,000,0000.88%
14น.ส. ศิริลักษณ์ วุฒิไกรศรีอาคม0 (-0.88)5,000,0000.88% 5,000,0000.88% (+0.88)0
15นาย สุธรรม ชัยตระกูลทอง0 (-0.83)4,741,7000.83% (+0.05)4,421,7000.78% (+0.78)0
16น.ส. ณัฐฐา วงษ์สะอาด0 (-0.64)3,636,9000.64% (-0.09)4,123,5000.73% (+0.73)0
17นาย สุวภัทร ศรสวรรค์ (4) โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-0.62)3,525,2000.62% 3,525,2000.62% (+0.62)0
18นาย รัตนพงษ์ ชัยรักษ์วัฒนา0 (-0.54)3,055,0000.54% (+0.54)0 0
19นาย กิตติอานันท์ ชัยตระกูลทอง0 (-0.53)3,000,0000.53% 3,000,0000.53% (+0.53)0
20น.ส. กาญจนา ชัยตระกูลทอง0 (-0.53)3,000,0000.53% 3,000,0000.53% (+0.53)0
21นาย บุญชัย ถกลสุเวช0 (-0.53)3,000,0000.53% 3,000,0000.53% (+0.53)0
22นางสาว จินดาวรรณ ตฤณตียะกุล0 0 0 (-21.13)120,000,00021.13%
23นางสาว อมลวรรณ ชัยตระกูลทอง0 0 0 (-5.28)30,000,0005.28%
24Mr. Wong Pit Hin0 0 0 (-0.88)5,000,0000.88%
25นางสาว ศิริลักษณ์ วุฒิไกรศรีอาคม0 0 0 (-0.88)5,000,0000.88%
26นาย กรวิชญ์ สวาทยานนท์0 0 0 (-0.88)5,000,0000.88%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง