คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STARK

บริษัท บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2680-5800
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.starkcorporation.com
ราคาหุ้น 4.36
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 11,905,422,058
No. ShareHolder (STARK) วันที่ 05/04/21 วันที่ 04/01/21 วันที่ 20/11/20 วันที่ 03/04/20 วันที่ 04/11/19 วันที่ 02/10/19 วันที่ 11/09/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ5,796,750,00048.69% (-7.99)6,748,750,00056.68% 13,497,500,00056.68% (-12.61)16,500,000,00069.29% 16,500,000,00069.29% 16,500,000,00069.29% (-4.08)16,500,000,00073.37%
2Stark Investment Corporation Limited2,500,000,00021.00% 2,500,000,00021.00% 5,000,000,00021.00% 5,000,000,00021.00% 5,000,000,00021.00% 5,000,000,00021.00% (-1.23)5,000,000,00022.23%
3นาย รีวิน เพทายบรรลือ519,758,5334.37% (-0.49)578,333,3334.86% 1,156,666,6664.86% (-0.06)1,171,666,6664.92% 1,171,666,6664.92% 1,171,666,6664.92% (+1.96)666,666,6662.96%
4นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์241,177,7192.03% (-0.45)294,828,6192.48% (-0.56)723,269,1383.04% (-0.18)767,269,9383.22% (-0.03)773,269,9383.25% (+3.25)0 0
5MR. Vonnarat Tangkaravakoon175,000,0001.47% 175,000,0001.47% 350,000,0001.47% (+1.47)0 0 0 0
6นาย นเรศ งามอภิชน111,000,0000.93% (+0.29)76,500,0000.64% 153,000,0000.64% (+0.64)0 0 0 0
7CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH108,500,0000.91% (+0.91)0 0 0 0 0 0
8BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 101400108,000,0000.91% 108,000,0000.91% 216,000,0000.91% (+0.91)0 0 0 0
9THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED91,100,0000.77% (+0.10)79,550,0000.67% (-0.04)169,100,0000.71% (+0.71)0 0 0 0
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว73,527,3000.62% (-0.05)80,284,1000.67% (-0.05)172,091,4000.72% (+0.72)0 0 0 0
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-0.43)51,241,4970.43% (+0.43)0 0 0 0 0
12UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED0 0 0 0 0 (-3.25)773,269,9383.25% (+2.68)129,269,9380.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง