คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STANLY

บริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-5462
โทรสาร 0-2581-5397
เว๊บไซต์ www.thaistanley.com
ราคาหุ้น 124.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 76,627,713
No. ShareHolder (STANLY) วันที่ 12/07/19 วันที่ 13/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.22,950,00029.95% 22,950,00029.95%
2นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล4,500,0365.87% 4,500,0365.87%
3นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล4,486,9565.86% (-4.18)7,695,87610.04%
4STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.4,370,9505.70% (+0.73)3,806,7504.97%
5นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล4,144,8555.41% (+1.22)3,208,9204.19%
6นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2,838,8953.70% (+0.87)2,170,3702.83%
7นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2,831,1953.69% (+0.87)2,162,6702.82%
8บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด2,556,0743.34% 2,556,0743.34%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,329,4233.04% (+0.53)1,923,0102.51%
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,971,2002.57% (-0.01)1,975,5002.58%
11BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH758,3000.99% (+0.04)730,5000.95%
12กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ1,541,7002.01% (+2.01)0
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,490,2001.94% (+1.94)0
14กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,441,5001.88% (+1.88)0
15MR. KENNETH RUDY KAMON1,303,8001.70% 1,303,8001.70%
16นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล935,9351.22% (+1.22)0
17STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY839,7341.10% (-0.13)945,2341.23%
18AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P750,7000.98% 750,7000.98%
19กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ699,4000.91% (+0.91)0
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)460,3000.60% (+0.60)0
21BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH437,6000.57% 437,6000.57%
22DBS BANK LTD400,0000.52% (-0.26)600,0000.78%
23AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P393,3000.51% 393,3000.51%
24บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด383,4000.50% 383,4000.50%
25กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 (-2.50)1,915,3002.50%
26กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 (-2.18)1,673,5002.18%
27กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 (-2.11)1,619,6002.11%
28กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.97)741,7000.97%
29บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 (-0.60)460,3000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง