คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STANLY

บริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-5462
โทรสาร 0-2581-5397
เว๊บไซต์ www.thaistanley.com
ราคาหุ้น 146.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 76,627,713
No. ShareHolder (STANLY) วันที่ 14/07/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 12/07/19 วันที่ 13/07/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE, LTD.22,950,00029.95% 22,950,00029.95% 22,950,00029.95% 22,950,00029.95%
2นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล4,500,0365.87% 4,500,0365.87% 4,500,0365.87% 4,500,0365.87%
3นาง พรดี ลี้อิสสระนุกูล4,486,9565.86% 4,486,9565.86% 4,486,9565.86% (-4.18)7,695,87610.04%
4STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC PTE.LTD.4,370,9505.70% 4,370,9505.70% 4,370,9505.70% (+0.73)3,806,7504.97%
5นาย ทนง ลี้อิสสระนุกูล4,144,8555.41% 4,144,8555.41% 4,144,8555.41% (+1.22)3,208,9204.19%
6นาง พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2,838,8953.70% 2,838,8953.70% 2,838,8953.70% (+0.87)2,170,3702.83%
7นาง พรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2,831,1953.69% 2,831,1953.69% 2,831,1953.69% (+0.87)2,162,6702.82%
8บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด2,556,0743.34% 2,556,0743.34% 2,556,0743.34% 2,556,0743.34%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,309,3263.01% (-0.08)2,370,3763.09% (+0.05)2,329,4233.04% (+0.53)1,923,0102.51%
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,970,6002.57% 1,970,6002.57% 1,971,2002.57% (-0.01)1,975,5002.58%
11BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH602,2000.79% (-0.06)650,2000.85% (-0.14)758,3000.99% (+0.04)730,5000.95%
12กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,505,5001.96% 1,505,5001.96% (+0.08)1,441,5001.88% (+1.88)0
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,316,0001.72% (-0.22)1,490,2001.94% 1,490,2001.94% (+1.94)0
14MR. KENNETH RUDY KAMON1,303,8001.70% 1,303,8001.70% 1,303,8001.70% 1,303,8001.70%
15นาย อภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล935,9351.22% 935,9351.22% 935,9351.22% (+1.22)0
16กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ921,6001.20% (-0.12)1,012,3001.32% (-0.69)1,541,7002.01% (+2.01)0
17AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1750,7000.98% 750,7000.98% (+0.98)0 0
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ711,1000.93% 711,1000.93% (+0.02)699,4000.91% (+0.91)0
19บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)460,3000.60% 460,3000.60% 460,3000.60% (+0.60)0
20นาย ปริญญา เธียรวร440,0000.57% (+0.57)0 0 0
21AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1393,3000.51% 393,3000.51% (+0.51)0 0
22บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด383,4000.50% 383,4000.50% 383,4000.50% 383,4000.50%
23BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH0 (-0.51)392,9000.51% (-0.06)437,6000.57% 437,6000.57%
24STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-1.10)839,7341.10% (-0.13)945,2341.23%
25AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P0 0 (-0.98)750,7000.98% 750,7000.98%
26DBS BANK LTD0 0 (-0.52)400,0000.52% (-0.26)600,0000.78%
27AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P0 0 (-0.51)393,3000.51% 393,3000.51%
28กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 0 (-2.50)1,915,3002.50%
29กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 0 (-2.18)1,673,5002.18%
30กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 0 (-2.11)1,619,6002.11%
31กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.97)741,7000.97%
32บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.อเบอร์ดีน0 0 0 (-0.60)460,3000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง