ข้อมูลหุ้น STANLY

บริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2581-5462
โทรสาร 0-2581-5397
เว๊บไซต์ www.thaistanley.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน