คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น STA

บริษัท บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7434-4663
โทรสาร 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
เว๊บไซต์ www.sritranggroup.com
ราคาหุ้น 50.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,536,151,157
No. ShareHolder (STA) วันที่ 27/11/20 วันที่ 28/05/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 08/10/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 14/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38% 343,790,62922.38%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด187,789,56612.23% (+2.13)155,149,29110.10% (+3.24)105,326,2616.86% (+0.88)91,804,2255.98% (-0.34)97,089,7326.32% (+1.05)80,939,9795.27%
3นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล132,987,5098.66% 132,987,5098.66% 132,987,5098.66% (-2.14)165,907,30910.80% (+0.08)164,712,00910.72% 164,712,00910.72%
4THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES121,707,7167.92% (+3.24)71,910,1164.68% (-0.08)73,056,5164.76% (-0.05)73,854,2164.81% (-0.01)74,094,1164.82% (-0.46)81,149,1685.28%
5นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล44,850,0002.92% (-0.01)45,000,0002.93% 45,000,0002.93% (+2.18)11,500,0000.75% (+0.01)11,350,0000.74% (+0.01)11,200,0000.73%
6นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล24,556,5001.60% (-0.20)27,656,5001.80% 27,656,5001.80% (+0.03)27,206,0001.77% 27,154,0001.77% (+0.01)27,024,0001.76%
7นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล23,500,0001.53% (-0.13)25,555,0001.66% (+0.03)25,055,0001.63% (-0.03)25,553,0001.66% 25,553,0001.66% 25,553,0001.66%
8STATE STREET EUROPE LIMITED22,729,6691.48% (+0.62)13,263,7070.86% (+0.21)9,937,9910.65% (+0.65)0 (-0.60)9,213,6280.60% (+0.60)0
9UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED22,703,0901.48% 22,656,2291.48% (+0.01)22,636,2291.47% (+0.02)22,338,0901.45% 22,338,0901.45% 22,338,0901.45%
10นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล22,500,0001.46% (-0.34)27,656,7471.80% 27,656,7471.80% 27,656,7471.80% 27,656,7471.80% 27,671,7471.80%
11น.ส. อรุณศรี รัตนธัญญาภรณ์19,714,1001.28% (+1.28)0 0 0 0 0
12นาย กิติชัย สินเจริญกุล17,062,0841.11% (+0.26)12,990,3400.85% 12,990,3400.85% (+0.03)12,630,3400.82% (-0.12)14,430,3400.94% (+0.01)14,280,3400.93%
13CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED.-PROP.CUSTODY ACCOUNT14,663,2690.95% (+0.95)0 0 0 0 0
14บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91% 13,927,1040.91%
15นาง วรดี สินเจริญกุล13,546,2640.88% 13,586,2640.88% (-0.01)13,686,2640.89% 13,686,2640.89% (+0.01)13,536,2640.88% (-0.03)14,036,2640.91%
16BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE13,166,6400.86% (-0.42)19,619,9251.28% (+0.04)19,030,8251.24% (+0.58)10,066,4850.66% (+0.66)0 0
17THE BANK OF NEW YORK MELLON12,795,9800.83% (-0.44)19,504,7801.27% (+1.27)0 0 0 0
18CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL11,893,4660.77% (-0.95)26,378,7351.72% 26,378,7351.72% 26,378,7351.72% 26,378,7351.72% 26,378,7351.72%
19MR. PAUL SUMADE LEE10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70% 10,814,3990.70%
20SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC10,049,2000.65% (+0.65)0 0 0 0 0
21นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64% 9,904,9020.64%
22น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ9,210,0000.60% (+0.60)0 (-1.14)17,450,0001.14% (-0.03)17,900,0001.17% 17,900,0001.17% (+0.06)17,000,0001.11%
23บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด0 (-2.30)35,300,0002.30% 35,300,0002.30% 35,300,0002.30% 35,300,0002.30% 35,300,0002.30%
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.89)28,961,1791.89% (+0.02)28,680,9791.87% (+0.10)27,229,5791.77% (+0.11)25,468,7791.66% (+0.21)22,317,4791.45%
25MR. TSAI WU-YING0 (-1.03)15,784,1041.03% 15,784,1041.03% 15,784,1041.03% 15,784,1041.03% 15,784,1041.03%
26นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล0 (-0.72)11,111,1110.72% (+0.72)0 0 0 0
27นาย จิรสิทธ วุฒิไกร0 (-0.65)10,000,0000.65% (+0.65)0 0 0 0
28นาย ไชยยศ สินเจริญกุล0 (-0.59)8,997,5210.59% 8,997,5210.59% 8,997,5210.59% 8,997,5210.59% 8,997,5210.59%
29CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.0 (-0.58)8,984,5000.58% 8,984,5000.58% (+0.58)0 0 0
30EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 (-0.55)8,398,5400.55% (+0.04)7,849,9400.51% (-0.12)9,735,9400.63% (+0.05)8,901,3400.58% (+0.58)0
31N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 (-0.54)8,324,1000.54% (-0.07)9,324,1000.61% (+0.61)0 0 0
32นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล0 0 (-0.73)11,172,0000.73% (-0.02)11,450,0000.75% (+0.08)10,353,9000.67% (-0.02)10,660,0000.69%
33EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.59)9,027,9400.59% (-0.29)13,480,1400.88% (+0.11)11,864,8400.77% (+0.11)10,196,6400.66%
34JPMORGAN THAILAND FUND0 0 (-0.57)8,815,6000.57% (+0.57)0 0 0
35บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.52)8,000,0000.52% (+0.52)0 0 0
36กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.80)12,269,5000.80% (+0.02)11,991,4000.78% (+0.78)0
37CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. - RETAIL CLIENT0 0 0 (-0.58)8,984,5000.58% (+0.58)0 0
38HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES0 0 0 (-0.54)8,222,8000.54% (-0.22)11,614,9000.76% (+0.76)0
39EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 (-0.51)7,885,8080.51% (+0.51)0 (-0.52)7,950,3080.52%
40กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-1.82)27,952,8001.82% (+1.82)0
41CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD.0 0 0 0 (-0.58)8,984,5000.58% 8,984,5000.58%
42กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-1.91)29,406,4601.91%
43นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์0 0 0 0 0 (-0.54)8,250,0000.54%
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)STGT -บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET28,095,195,375
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง