ข้อมูลหุ้น STA

บริษัท บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7434-4663
โทรสาร 0-7434-4676, 0-7434-4677, 0-7423-7423
เว๊บไซต์ www.sritranggroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน