คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SSTRT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-5514-5
โทรสาร 0-2318-3490-1
เว๊บไซต์ www.sstrm.co.th
ราคาหุ้น 5.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 156,250,038
No. ShareHolder (SSTRT) วันที่ 17/03/20 วันที่ 08/03/19 วันที่ 25/12/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)24,750,00615.84% (+15.84)0 0 0 0
2บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)12,300,0007.87% (-7.13)12,300,00015.00% 12,300,00015.00% 12,300,00015.00% 12,300,00015.00%
3Principal asset management Berhad10,471,4506.70% (+6.70)0 0 0 0
4ธนาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)7,425,0004.75% (+4.75)0 0 0 0
5บริษัท กิจกมลสุโกศล จำกัด1,787,4001.14% (-1.04)1,787,4002.18% 1,787,4002.18% 1,787,4002.18% 1,787,4002.18%
6นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์1,599,0001.02% (+0.05)794,0000.97% (-0.05)840,0001.02% 840,0001.02% (+0.05)794,0000.97%
7นาง กมลี ปัจฉิมสวัสดิ์1,500,0000.96% (-0.87)1,500,0001.83% 1,500,0001.83% 1,500,0001.83% 1,500,0001.83%
8นาย หลักชัย สุมะนัสชัย1,467,1800.94% (+0.94)0 0 0 0
9นาง วิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์1,407,5000.90% (-0.15)857,5001.05% 857,5001.05% 857,5001.05% 857,5001.05%
10นาง ปัทมา เล้าวงษ์1,263,0000.81% (-0.42)1,010,0001.23% 1,010,0001.23% 1,010,0001.23% 1,010,0001.23%
11นาย อดิเรก พิพัฒน์ปัทมา1,118,6700.72% (+0.07)531,9000.65% (-0.33)801,0000.98% (+0.09)727,7000.89% (+0.25)526,9000.64%
12น.ส. ปณตพร ศรีสิทธิพจน์1,000,0000.64% (-0.58)1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22%
13น.ส. นุชาดา ศรีสิทธิพจน์1,000,0000.64% (-0.58)1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22% 1,000,0001.22%
14นาย มนตรี เกรียงวัฒนา978,8000.63% (+0.11)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
15นาย ปรีชา จันทิวาสน์903,1000.58% (+0.58)0 0 0 0
16นาย ฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย880,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
17นาย เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์859,0000.55% (-0.41)785,0000.96% (-0.09)859,0001.05% (+0.09)785,0000.96% 785,0000.96%
18นาง นุต ศรีสิทธิพจน์0 (-0.82)670,0000.82% 670,0000.82% 670,0000.82% 670,0000.82%
19นาย จรัส อัศวนิเวศน์0 (-0.77)630,0000.77% (-0.08)700,0000.85% (+0.08)630,0000.77% (+0.12)530,0000.65%
20นาง ภิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุล0 (-0.77)628,8000.77% 628,8000.77% 628,8000.77% 628,8000.77%
21นาย กำธร กัมทรทิพย์0 (-0.63)518,0000.63% (-0.09)588,1000.72% 588,1000.72% (+0.09)518,0000.63%
22นาย เทียม หล่อเทียนทอง0 (-0.62)507,5000.62% (-0.24)707,5000.86% (+0.12)607,5000.74% (+0.74)0
23นาย ภัทร เตชะพงศ์ธาดา0 (-0.61)500,0000.61% (+0.61)0 0 (-0.62)508,9000.62%
24นาง สว่างจิตต์ เคหสุขเจริญ0 (-0.61)500,0000.61% 500,0000.61% 500,0000.61% 500,0000.61%
25นาง รัตนา รุ่งนิรันดร (2) โดย บลจ.ทหารไทย จำกัด0 (-0.58)473,1000.58% 473,1000.58% 473,1000.58% 473,1000.58%
26น.ส. พัชรินทร์ บูรพานนท์0 (-0.55)448,0000.55% (-0.04)480,0000.59% (+0.01)472,0000.58% (+0.03)448,0000.55%
27นาย เดชา นพเจริญกุล0 (-0.52)430,0000.52% 430,0000.52% 430,0000.52% 430,0000.52%
28MR. YOUNG JUN LEE0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
29นาง วรรณี ศิริวิกุล0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
30นาย ฤทธิ์ เหราบัตย์0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
31บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
32นาย สุวรรณ ศิริวิกุล0 (-0.52)428,8000.52% (+0.52)0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52%
33นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
34นาง นลินรัตน์ พูลวรลักษณ์0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
35นาย สุรศักดิ์ พลังศักดิ์0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
36นาย ชูชาติ ไตรตรึงษ์ทัศนา0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
37นาง สุวรรณา พุทธิพรชัย0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
38บริษัท เดลต้าพรอปเพอรตี้ จำกัด0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
39น.ส. ชุติมา มังกรกาญจน์0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
40น.ส. อนุนาถ รดีศรี0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
41นาง จินตนา นิรุตตินานนท์0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
42นาง ประวิสสร โหสกุล0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
43นาง สุธี สิริสิทธิโชติ0 (-0.52)428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52% 428,8000.52%
44นาย เพชร โอสถานุเคราะห์0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
45บริษัท เจ.บี.บิลดิ้ง จำกัด0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
46นาย วีรณัฐ โรจนประภา0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
47นาย ธีระ ดุรงคพิทยา0 (-0.52)428,7000.52% (+0.52)0 0 (-0.52)428,7000.52%
48มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
49นาย ประกิจ ณรงค์ตะณุพล0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
50บริษัท สีลมอาคารและบริการ จำกัด0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
51นาย อิทธิ สุเมธโชติเมธา0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
52นาง วราณี แสงศิริพงษ์พันธ์0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
53นาย เจริญรัฐ วิไลลักษณ์0 (-0.52)428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52% 428,7000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง