ข้อมูลหุ้น SST

บริษัท บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2318-5514-5
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.subsrithai.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน