คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SSPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 8.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 167,000,000
No. ShareHolder (SSPF) วันที่ 02/10/19 วันที่ 10/09/19 วันที่ 11/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคารออมสิน121,910,00073.00% 121,910,00073.00% 121,910,00073.00%
2นาย พรชัย พัฒนกำจรกิจ6,636,5003.97% 6,636,5003.97% 6,636,5003.97%
3บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์4,244,9002.54% 4,244,9002.54% (+0.90)2,744,9001.64%
4บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด3,964,7002.37% 3,964,7002.37% (+2.37)0
5นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช3,527,1002.11% 3,527,1002.11% (+0.08)3,387,4002.03%
6น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต2,500,0001.50% 2,500,0001.50% (+0.13)2,280,0001.37%
7นาย วัชระ ปัญจวัฒนา2,222,0001.33% 2,222,0001.33% 2,222,0001.33%
8นาย ชินเวศ สารสาส2,000,3001.20% 2,000,3001.20% (+0.60)1,000,0000.60%
9นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์1,100,0000.66% 1,100,0000.66% 1,100,0000.66%
10นาย จุมพล ธรรมธนสกุล1,055,0000.63% (+0.01)1,036,0000.62% (+0.62)0
11BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH0 0 (-6.00)10,020,0006.00%
12นาย อาษา สารสาส0 0 (-0.60)1,000,0000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง