ข้อมูลหุ้น SSF

บริษัท บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2385-3038-54
โทรสาร 0-2385-3176, 0-2385-3179
เว๊บไซต์ www.surapon.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน