คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SRIPANWA

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 2922/198 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2308-2022
โทรสาร 0-2308-2022
เว๊บไซต์ www.cireit.com
ราคาหุ้น 7.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 279,088,484
No. ShareHolder (SRIPANWA) วันที่ 10/03/22 วันที่ 09/03/21 วันที่ 10/03/20 วันที่ 25/11/19 วันที่ 24/05/19 วันที่ 13/03/19 วันที่ 22/11/18 วันที่ 25/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม63,129,81522.62% 63,129,81522.62% (+0.02)63,072,61522.60% (-0.62)64,796,61523.22% (-1.78)69,778,11525.00% (-0.19)70,301,01525.19% (-0.06)70,475,81525.25% (+0.23)69,814,41525.02%
2บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด54,390,15719.49% 54,390,15719.49% 54,390,15719.49% (-0.90)56,895,45720.39% 56,895,45720.39% 56,895,45720.39% 56,895,45720.39% 56,895,45720.39%
3บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)16,715,0005.99% 16,715,0005.99% 16,715,0005.99% (+5.99)0 0 0 0 0
4บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,038,3005.03% 14,038,3005.03% (+0.01)14,000,0005.02% (+1.47)9,900,0003.55% (+0.19)9,380,0003.36% 9,380,0003.36% (+0.05)9,250,0003.31% (+0.05)9,086,3003.26%
5บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)12,400,0004.44% 12,400,0004.44% 12,400,0004.44% 12,400,0004.44% (+1.94)6,980,2002.50% (+0.54)5,483,4001.96% (+0.42)4,307,4001.54% (+0.87)1,858,4000.67%
6น.ส. กมลทิพย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา3,485,1051.25% 3,485,1051.25% 3,485,1051.25% (+0.50)2,091,0630.75% 2,091,0630.75% (+0.75)0 0 0
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)3,410,2901.22% 3,410,2901.22% 3,410,2901.22% 3,410,2901.22% 3,410,2901.22% (+1.22)0 0 0
8บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)3,401,3151.22% 3,401,3151.22% (+1.22)0 0 0 0 0 0
9บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,809,2691.01% 2,809,2691.01% 2,809,2691.01% 2,809,2691.01% 2,809,2691.01% 2,809,2691.01% 2,809,2691.01% 2,809,2691.01%
10นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์2,000,0000.72% (+0.72)0 0 0 0 0 0 0
11นาง เจดีย์ ชลศรานนท์0 (-0.72)1,996,8000.72% 1,996,8000.72% 1,996,8000.72% 2,000,0000.72% 2,000,0000.72% 2,000,0000.72% 2,000,0000.72%
12บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.22)3,401,3151.22% 3,401,3151.22% 3,401,3151.22% (+1.22)0 0 0
13นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์0 0 (-0.57)1,600,0000.57% (+0.01)1,550,0000.56% 1,550,0000.56% 1,550,0000.56% (+0.02)1,500,0000.54% 1,500,0000.54%
14นาย สุทธิชัย สินธวานุชิต0 0 (-0.52)1,450,6400.52% 1,450,6400.52% 1,450,6400.52% 1,450,6400.52% 1,450,6400.52% 1,450,6400.52%
15นาย นพดล ตัณศลารักษ์0 0 (-0.50)1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50%
16นาง สุรางค์ สุทธิจิตรานนท์0 0 (-0.50)1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50% 1,400,0000.50%
17บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด(มหาชน)0 0 0 (-7.56)21,094,7477.56% 21,094,7477.56% (-2.44)27,906,35210.00% (+10.00)0 0
18บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-10.00)27,906,35210.00% 27,906,35210.00%
19น.ส. สกาว ร่วมสุข0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)1,541,3000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า