คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPRIME

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 15.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 446,750,000
No. ShareHolder (SPRIME) วันที่ 23/08/19 วันที่ 17/01/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)89,350,00020.00% (+20.00)0
2สำนักงานประกันสังคม36,278,5008.12% (+8.12)0
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)28,927,6006.48% (+6.48)0
4บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,675,8004.85% (+4.85)0
5บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,000,0004.70% (+4.70)0
6บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,734,5003.97% (+3.97)0
7กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์17,275,0003.87% (+3.87)0
8บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,000,0003.81% (+3.81)0
9มหาวิทยาลัยมหิดล12,200,0002.73% (+2.73)0
10กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์10,947,3002.45% (+2.45)0
11บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)10,829,7002.42% (+2.42)0
12หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ10,000,0002.24% (+2.24)0
13ธนาคาร ออมสิน10,000,0002.24% (+2.24)0
14Principal Property Income Fund9,140,0002.05% (+2.05)0
15กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์8,232,6001.84% (+1.84)0
16ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,000,0001.57% (+1.57)0
17KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND4,762,1001.07% (+1.07)0
18บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,000,0000.90% (+0.90)0
19กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส3,578,1000.80% (+0.80)0
20นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล3,562,7000.80% (+0.80)0
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล3,516,9000.79% (+0.79)0
22กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I3,020,7000.68% (+0.68)0
23นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์3,000,0000.67% (+0.67)0
24กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้2,680,9000.60% (+0.60)0
25กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม2,560,0000.57% (+0.57)0
26บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,251,4000.50% (+0.50)0
27บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)0 (-20.00)89,350,00020.00%
28สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)0 (-5.26)23,500,0005.26%
29บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-4.79)21,400,0004.79%
30บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-4.70)21,000,0004.70%
31บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.81)17,000,0003.81%
32กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 (-3.80)16,956,2003.80%
33บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.76)16,800,0003.76%
34บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.69)16,500,0003.69%
35กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์0 (-2.45)10,947,3002.45%
36ธนาคารออมสิน0 (-2.24)10,000,0002.24%
37ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ0 (-2.24)10,000,0002.24%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง