คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPRIME

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 6.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 446,771,019
No. ShareHolder (SPRIME) วันที่ 11/03/22 วันที่ 26/11/21 วันที่ 24/08/21 วันที่ 28/05/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 27/11/20 วันที่ 28/08/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 21/11/19 วันที่ 23/08/19 วันที่ 17/01/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)90,337,10020.22% 90,337,10020.22% 90,337,10020.22% 90,337,10020.22% 90,337,10020.22% (+0.04)90,136,90020.18% (+0.18)89,350,00020.00% 89,350,00020.00% 89,350,00020.00% (+20.00)0 0 0
2สำนักงานประกันสังคม41,742,9009.34% 41,742,9009.34% 41,742,9009.34% 41,742,9009.34% 41,742,9009.34% 41,742,9009.34% (+0.43)39,783,3008.91% (+0.13)39,232,9008.78% (+0.47)37,115,2008.31% (+0.19)36,278,5008.12% 36,278,5008.12% (+8.12)0
3บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)31,490,1007.05% 31,490,1007.05% (+0.11)31,010,1006.94% (+0.20)30,106,5006.74% (+0.01)30,088,1006.73% 30,088,1006.73% (+0.12)29,532,0006.61% (+0.13)28,927,6006.48% 28,927,6006.48% 28,927,6006.48% 28,927,6006.48% (+6.48)0
4บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,789,2004.88% (+0.01)21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% 21,763,3004.87% (+0.07)21,463,3004.80% (-0.05)21,675,8004.85% (+4.85)0
5บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)18,361,0004.11% 18,361,0004.11% 18,361,0004.11% 18,361,0004.11% 18,361,0004.11% 18,361,0004.11% 18,361,0004.11% 18,361,0004.11% (+0.11)17,875,8004.00% (+4.00)0 0 0
6บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,810,4003.32% 14,810,4003.32% 14,810,4003.32% (-0.34)16,335,3003.66% (-0.09)16,760,7003.75% 16,760,7003.75% 16,760,7003.75% 16,760,7003.75% 16,760,7003.75% (-0.95)21,000,0004.70% 21,000,0004.70% (+4.70)0
7บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,641,3003.28% 14,641,3003.28% 14,641,3003.28% 14,641,3003.28% 14,641,3003.28% 14,641,3003.28% 14,641,3003.28% (-0.02)14,741,3003.30% (-0.51)17,000,0003.81% 17,000,0003.81% 17,000,0003.81% (+3.81)0
8PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND14,593,5003.27% (+0.09)14,193,5003.18% 14,193,5003.18% (-0.05)14,433,1003.23% (-0.04)14,596,7003.27% (+0.04)14,415,4003.23% (+0.83)10,730,4002.40% (+0.06)10,449,4002.34% 10,449,4002.34% (+2.34)0 0 0
9มหาวิทยาลัยมหิดล13,887,4003.11% (+0.16)13,170,0002.95% 13,170,0002.95% 13,170,0002.95% (+0.04)13,006,0002.91% (+0.18)12,200,0002.73% 12,200,0002.73% 12,200,0002.73% 12,200,0002.73% 12,200,0002.73% 12,200,0002.73% (+2.73)0
10กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible10,096,0002.26% (+2.26)0 0 0 0 (-2.62)11,706,0002.62% 11,706,0002.62% (-0.02)11,776,0002.64% (+2.64)0 0 0 0
11กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 (-2.88)12,873,3002.88% (-0.17)13,618,4003.05% (-0.23)14,641,6003.28% (-0.08)15,018,8003.36% (-0.06)15,287,7003.42% (-0.10)15,715,0003.52% (-0.15)16,382,0003.67% (-0.03)16,532,0003.70% (-0.16)17,256,0003.86% (-0.01)17,275,0003.87% (+3.87)0
12บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-2.27)10,163,3002.27% 10,163,3002.27% 10,163,3002.27% 10,163,3002.27% (-0.08)10,513,3002.35% (-0.07)10,829,7002.42% (+2.42)0
13กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์0 0 0 0 0 (-1.88)8,383,2001.88% (-0.21)9,355,3002.09% (-0.27)10,558,2002.36% (-0.02)10,638,2002.38% (-0.07)10,938,8002.45% 10,947,3002.45% (+2.45)0
14ธนาคาร ออมสิน0 0 0 0 0 (-1.68)7,500,0001.68% 7,500,0001.68% 7,500,0001.68% 7,500,0001.68% (-0.56)10,000,0002.24% 10,000,0002.24% (+2.24)0
15หม่อมหลวง กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ0 0 0 0 0 (-1.65)7,358,7001.65% 7,358,7001.65% (-0.28)8,600,0001.93% (-0.08)9,000,0002.01% (-0.23)10,000,0002.24% 10,000,0002.24% (+2.24)0
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 0 0 0 (-1.55)6,927,8001.55% (-0.08)7,296,9001.63% 7,296,9001.63% (+0.05)7,067,8001.58% (+0.47)4,949,8001.11% (+0.32)3,516,9000.79% (+0.79)0
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 0 0 0 (-1.31)5,861,0001.31% (-0.27)7,066,1001.58% 7,066,1001.58% 7,066,1001.58% (+0.12)6,509,0001.46% (+0.66)3,578,1000.80% (+0.80)0
18KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 0 0 0 0 (-1.08)4,838,7001.08% (-0.09)5,234,0001.17% 5,234,0001.17% 5,234,0001.17% 5,231,1001.17% (+0.10)4,762,1001.07% (+1.07)0
19ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.05)4,686,3001.05% (-0.27)5,880,8001.32% 5,883,8001.32% 5,883,8001.32% (+0.29)4,601,7001.03% (-0.54)7,000,0001.57% (+1.57)0
20STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 0 0 (-0.99)4,420,1000.99% (-0.04)4,584,6001.03% (+1.03)0 0 0 0 0
21บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.90)4,000,0000.90% 4,000,0000.90% 4,000,0000.90% 4,000,0000.90% 4,000,0000.90% 4,000,0000.90% (+0.90)0
22กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล0 0 0 0 0 (-0.90)3,999,1000.90% 4,024,2000.90% (+0.05)3,808,9000.85% (+0.25)2,677,9000.60% (+0.06)2,407,4000.54% (+0.54)0 0
23นาย อนุสรณ์ ศิวะกุล0 0 0 0 0 (-0.80)3,562,7000.80% 3,562,7000.80% 3,562,7000.80% 3,562,7000.80% 3,562,7000.80% 3,562,7000.80% (+0.80)0
24นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์0 0 0 0 0 (-0.67)3,000,0000.67% 3,000,0000.67% 3,000,0000.67% 3,000,0000.67% 3,000,0000.67% 3,000,0000.67% (+0.67)0
25กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 0 0 0 (-0.63)2,820,2000.63% 2,820,2000.63% (+0.02)2,739,4000.61% (-0.01)2,766,5000.62% (+0.07)2,444,8000.55% (+0.55)0 0
26กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I0 0 0 0 0 (-0.62)2,749,7000.62% (-0.06)3,020,7000.68% 3,020,7000.68% 3,020,7000.68% 3,020,7000.68% 3,020,7000.68% (+0.68)0
27กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้0 0 0 0 0 (-0.58)2,607,1000.58% 2,607,1000.58% 2,607,1000.58% 2,607,1000.58% (-0.02)2,680,9000.60% 2,680,9000.60% (+0.60)0
28กองทุนเปิด ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์0 0 0 0 0 (-0.56)2,517,1000.56% 2,517,1000.56% 2,517,1000.56% 2,507,1000.56% (+0.05)2,283,6000.51% (+0.51)0 0
29กองทุนเปิด ธนชาต มัลติ อินคัม0 0 0 0 0 0 (-0.50)2,245,9000.50% (-0.04)2,421,2000.54% (-0.06)2,690,0000.60% (+0.03)2,560,0000.57% 2,560,0000.57% (+0.57)0
30กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.64)11,776,0002.64% (+0.78)8,317,6001.86% (+0.02)8,232,6001.84% (+1.84)0
31บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-20.00)89,350,00020.00% 89,350,00020.00% (+20.00)0
32บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.97)17,749,5003.97% 17,734,5003.97% (+3.97)0
33Principal Property Income Fund0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.05)9,140,0002.05% 9,140,0002.05% (+2.05)0
34บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.50)2,251,4000.50% (+0.50)0
35บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-20.00)89,350,00020.00%
36สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.26)23,500,0005.26%
37บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.79)21,400,0004.79%
38บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.70)21,000,0004.70%
39บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.81)17,000,0003.81%
40กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.80)16,956,2003.80%
41บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.76)16,800,0003.76%
42บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.69)16,500,0003.69%
43กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.45)10,947,3002.45%
44ธนาคารออมสิน0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.24)10,000,0002.24%
45ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.24)10,000,0002.24%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า