คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPRIME

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 31 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 13.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 446,750,000
No. ShareHolder (SPRIME) วันที่ 17/01/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)89,350,00020.00%
2สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)23,500,0005.26%
3บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,400,0004.79%
4บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)21,000,0004.70%
5บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)17,000,0003.81%
6กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์16,956,2003.80%
7บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,800,0003.76%
8บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,500,0003.69%
9กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์10,947,3002.45%
10ธนาคารออมสิน10,000,0002.24%
11ม.ล. กมลสวัสดิ์ วิสุทธิ10,000,0002.24%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง