คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPI

บริษัท บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2293-0030-9
โทรสาร 0-2293-0040
เว๊บไซต์ www.spi.co.th
ราคาหุ้น 64.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 571,988,488
No. ShareHolder (SPI) วันที่ 30/11/21 วันที่ 05/05/21 วันที่ 25/03/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 02/07/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โชควัฒนา จำกัด96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% 96,094,06616.80% (-0.01)96,094,06616.81% (+0.30)81,562,32216.51%
2บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% 57,001,6569.97% (+0.23)48,141,8569.74%
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% 49,433,8068.64% (-0.01)49,433,8068.65% (+0.93)38,159,8737.72%
4NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% 24,234,9534.24% (+0.16)23,344,3314.08% (+0.51)17,625,0003.57%
5บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% 21,218,1823.71% (-0.38)20,195,9604.09%
6SMBC NIKKO SECURITIES INC. - CLIENT ACCOUNT20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% 20,220,5503.54% (-0.55)20,220,5504.09%
7นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% 20,060,1223.51% (-0.10)17,835,1003.61%
8บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด19,368,5823.39% 19,368,5823.39% 19,368,5823.39% 19,368,5823.39% (+0.01)19,343,4823.38% (-0.01)19,367,4823.39% 19,367,4823.39% (+0.06)19,023,2823.33% 19,023,2823.33% 19,023,2823.33% (+0.08)16,046,2163.25%
9บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% 14,380,3102.51% (-0.01)14,380,3102.52% (-0.26)13,740,3102.78%
10บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)11,000,0691.92% (+1.92)0 0 (-1.31)7,500,0001.31% (+0.44)5,000,0000.87% 5,000,0000.87% 5,000,0000.87% 5,000,0000.87% 5,000,0000.87% 5,000,0000.87% (-0.63)7,427,1001.50%
11บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด0 (-1.83)10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% 10,459,7271.83% (+0.04)8,864,7501.79%
12LION CORPORATION0 0 0 (-1.75)10,000,0001.75% 10,000,0001.75% 10,000,0001.75% 10,000,0001.75% 10,000,0001.75% 10,000,0001.75% 10,000,0001.75% (-0.27)10,000,0002.02%
13บริษัท หลานปู่ จำกัด0 0 0 (-1.72)9,823,9341.72% 9,823,9341.72% 9,823,9341.72% 9,823,9341.72% 9,823,9341.72% 9,823,9341.72% 9,823,9341.72% (+0.02)8,386,6901.70%
14บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด0 0 0 (-1.60)9,172,7441.60% 9,172,7441.60% 9,172,7441.60% 9,172,7441.60% 9,172,7441.60% 9,172,7441.60% 9,172,7441.60% (-0.13)8,568,3001.73%
15บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.56)8,933,2801.56% 8,933,2801.56% 8,933,2801.56% 8,933,2801.56% 8,933,2801.56% 8,933,2801.56% 8,933,2801.56% (-0.25)8,933,2801.81%
16บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 (-1.42)8,136,8381.42% 8,136,8381.42% 8,136,8381.42% 8,136,8381.42% 8,136,8381.42% 8,136,8381.42% 8,136,8381.42% (+1.42)0
17นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 0 (-1.29)7,374,2421.29% 7,374,2421.29% 7,374,2421.29% 7,374,2421.29% 7,374,2421.29% 7,374,2421.29% 7,374,2421.29% (+0.02)6,269,6201.27%
18บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.23)7,009,1431.23% 7,009,1431.23% 7,009,1431.23% 7,009,1431.23% 7,009,1431.23% 7,009,1431.23% 7,009,1431.23% (+0.03)5,940,3431.20%
19นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 0 0 (-1.21)6,908,0571.21% 6,908,0571.21% 6,908,0571.21% 6,908,0571.21% 6,908,0571.21% 6,908,0571.21% 6,908,0571.21% (+0.02)5,854,6801.19%
20บริษัท วัตสดรมัย จำกัด0 0 0 (-1.14)6,499,3211.14% 6,499,3211.14% 6,499,3211.14% 6,499,3211.14% 6,499,3211.14% 6,499,3211.14% 6,499,3211.14% (+0.48)3,253,8800.66%
21น.ส. กัณทลัส ธนสารศิลป์0 0 0 (-1.05)6,025,9361.05% 6,025,9361.05% 6,025,9361.05% 6,025,9361.05% 6,025,9361.05% 6,025,9361.05% 6,025,9361.05% (+0.02)5,107,0701.03%
22นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา0 0 0 (-0.98)5,612,4680.98% 5,612,4680.98% 5,612,4680.98% 5,612,4680.98% 5,612,4680.98% 5,612,4680.98% 5,612,4680.98% (+0.02)4,723,5800.96%
23บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.93)5,326,0190.93% 5,326,0190.93% 5,326,0190.93% 5,326,0190.93% 5,326,0190.93% 5,326,0190.93% 5,326,0190.93% (+0.03)4,465,0860.90%
24นาย สมชัย ธนสารศิลป์0 0 0 (-0.89)5,069,2430.89% 5,065,2430.89% 5,065,2430.89% 5,065,2430.89% 5,065,2430.89% (-0.03)5,265,2430.92% 5,265,2430.92% (+0.02)4,462,5100.90%
25MOLTEN CORPORATION0 0 0 (-0.87)4,950,0000.87% 4,950,0000.87% 4,950,0000.87% 4,950,0000.87% 4,950,0000.87% 4,950,0000.87% 4,950,0000.87% (-0.13)4,950,0001.00%
26WACOAL CORP.0 0 0 (-0.86)4,940,0000.86% 4,940,0000.86% 4,940,0000.86% 4,940,0000.86% 4,940,0000.86% 4,940,0000.86% 4,940,0000.86% (-0.14)4,940,0001.00%
27บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 (-0.85)4,857,3770.85% (+0.08)4,416,5270.77% 4,424,0270.77% 4,418,8400.77% (-0.04)4,640,3770.81% (-0.02)4,744,5770.83% (+0.03)4,549,5770.80% (-0.10)4,445,8080.90%
28บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด0 0 0 (-0.76)4,366,6210.76% 4,366,6210.76% 4,366,6210.76% 4,366,6210.76% 4,365,6210.76% 4,364,6210.76% (+0.21)3,151,5210.55% (+0.02)2,625,2100.53%
29บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.69)3,939,6530.69% 3,939,6530.69% 3,939,6530.69% 3,939,6530.69% 3,939,6530.69% 3,939,6530.69% 3,939,6530.69% (+0.01)3,338,9200.68%
30นาย เสริมวงศ์ ธนสารศิลป์0 0 0 (-0.67)3,826,1110.67% 3,826,1110.67% 3,826,1110.67% 3,824,1110.67% 3,824,1110.67% 3,824,1110.67% 3,824,1110.67% (+0.01)3,241,0000.66%
31นาย สุรพงษ์ ก้องวัฒนา0 0 0 (-0.63)3,614,2100.63% 3,614,2100.63% 3,614,2100.63% 3,614,2100.63% 3,614,2100.63% 3,614,2100.63% 3,614,2100.63% (-0.10)3,614,2100.73%
32นาย สุรชัย ก้องวัฒนา0 0 0 (-0.63)3,601,0500.63% 3,601,0500.63% 3,601,0500.63% 3,601,0500.63% (-0.03)3,751,0500.66% 3,751,0500.66% 3,775,7500.66% (-0.13)3,888,8500.79%
33น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์0 0 0 (-0.62)3,537,0750.62% 3,537,0750.62% 3,537,0750.62% 3,537,0750.62% 3,537,0750.62% 3,537,0750.62% 3,537,0750.62% (+0.01)2,997,7200.61%
34นาย สุรจิตร ก้องวัฒนา0 0 0 (-0.59)3,400,7700.59% 3,400,7700.59% 3,400,7700.59% 3,400,7700.59% 3,400,7700.59% 3,400,7700.59% (-0.01)3,400,7700.60% (-0.09)3,400,7700.69%
35นาย พงษ์พรรธน์ ธนสารศิลป์0 0 0 (-0.59)3,374,0500.59% 3,374,0500.59% 3,374,0500.59% 3,374,0500.59% 3,374,0500.59% 3,374,0500.59% (-0.04)3,574,0500.63% (+0.02)3,029,0500.61%
36บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 0 0 (-0.57)3,239,3550.57% (+0.57)0 0 0 0 0 0 0
37นาย วันเฉลิม ธนสารศิลป์0 0 0 (-0.54)3,085,7770.54% 3,085,7770.54% 3,085,7770.54% 3,085,7770.54% 3,085,7770.54% 3,085,7770.54% 3,085,7770.54% (+0.01)2,600,0000.53%
38บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด0 0 0 (-0.52)2,983,6440.52% 2,983,6440.52% 2,983,6440.52% 2,983,6440.52% 2,983,6440.52% 2,983,6440.52% 2,983,6440.52% (-0.04)2,759,2000.56%
39บริษัท สมบัติธนา จำกัด0 0 0 (-0.52)2,956,1970.52% 2,956,1970.52% 2,956,1970.52% 2,956,1970.52% 2,956,1970.52% 2,956,1970.52% 2,956,1970.52% (+0.01)2,505,4200.51%
40บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 (-0.52)2,953,4410.52% 2,953,4410.52% 2,953,4410.52% 2,953,4410.52% 2,953,4410.52% 2,953,4410.52% 2,953,4410.52% (+0.01)2,503,0860.51%
41บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด0 0 0 0 (-0.57)3,239,3550.57% 3,239,3550.57% 3,239,3550.57% 3,239,3550.57% 3,239,3550.57% 3,239,3550.57% (+0.01)2,745,4000.56%
42นาย สาคร สุขศรีวงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.98)4,858,8000.98%
43EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)2,734,9000.55%
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)TFMAMA -บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET18,227,491,614
2บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET6,839,224,650
3บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SPC -บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SET5,377,752,641
4บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET2,162,789,700
5บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET1,237,714,142
6บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET1,044,493,425
7บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)TNL -บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)SET526,606,432
8บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)TPCS -บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)SET333,759,175
9บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SVT -บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET267,500,000
10บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)FE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET206,917,200
11บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)KCAR -บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)SET116,956,780
12บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)OCC -บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)SET89,600,160
13บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)STI -บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai87,388,900
14บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET87,309,196
15บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET86,665,747
16บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)SET57,645,000
17บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)NC -บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)SET21,670,850
18บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)BTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET11,161,600
19บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)NPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai7,519,981
Total36,790,167,193
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง