ข้อมูลหุ้น SPG

บริษัท บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2280-0202-17
โทรสาร 0-2280-6305
เว๊บไซต์ http://www.siampangroup.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน