คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPC

บริษัท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-0062
โทรสาร 0-2319-1678
เว๊บไซต์ www.sahapat.co.th
ราคาหุ้น 64.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 329,934,608
No. ShareHolder (SPC) วันที่ 24/03/22 วันที่ 25/11/21 วันที่ 11/05/21 วันที่ 25/03/21 วันที่ 02/07/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 27/11/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% (+4.94)66,117,66520.04%
2บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)34,830,15810.55% 34,830,15810.55% (+10.55)0 0 0 0 0 0 0 0 0
3บริษัท โชควัฒนา จำกัด25,583,6417.75% 25,583,6417.75% (+0.27)24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48%
4นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% (+0.25)15,905,8724.82% 15,905,8724.82% 15,905,8724.82% 15,901,8724.82%
5LION CORPORATION16,533,3335.01% 16,533,3335.01% (-4.74)32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75%
6NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91%
7บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด14,042,0964.26% 14,042,0964.26% (+0.07)13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% (+0.16)13,289,2504.03%
8LOTTE COMPANY, LIMITED.8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48%
9นาย สำเริง มนูญผล7,200,3442.18% 7,200,3442.18% (+0.01)7,155,1442.17% 7,155,1442.17% (+0.01)7,125,8442.16% (+0.04)6,993,5442.12% (+0.02)6,933,0442.10% (+0.01)6,886,5442.09% (+0.06)6,691,6442.03% (+0.10)6,370,7441.93% (-1.75)12,147,6443.68%
10Kewpie Corporation5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% (+1.58)0
11บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 0 (-10.19)33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19%
12นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 0 0 (-1.39)4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39%
13บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด0 0 0 0 (-1.22)4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22%
14บริษัท ชัยลดาดล จำกัด0 0 0 0 (-1.03)3,409,6241.03% (+1.03)0 0 0 0 0 0
15นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 0 0 0 (-0.84)2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84%
16บริษัท สมบัติธนา จำกัด0 0 0 0 (-0.78)2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78%
17บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด0 0 0 0 (-0.75)2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75%
18นาย บุญชัย โชควัฒนา0 0 0 0 (-0.59)1,939,3420.59% (+0.01)1,919,3420.58% 1,919,3420.58% 1,919,3420.58% 1,906,3420.58% 1,906,3420.58% 1,906,3420.58%
19บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.55)1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% (+0.55)0
20บริษัท หลานปู่ จำกัด0 0 0 0 (-0.55)1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55%
21นาย สุรชัย ก้องวัฒนา0 0 0 0 (-0.52)1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,710,8600.52%
22นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 0 0 0 0 0 (-0.90)2,983,0160.90% 2,983,0160.90% 2,983,0160.90% 2,983,0160.90%
23Q.P. CORPORATION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.87)16,072,5834.87%
24บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)1,800,6560.55%
สหพัฒนพิบูล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET3,064,895,972
2บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)TFMAMA -บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET1,331,248,257
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET730,924,450
4บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SVT -บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET363,946,750
5บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET327,795,700
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET319,543,000
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET318,525,000
8บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)TPCS -บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)SET230,064,065
9บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET188,837,569
10บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)FE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET172,996,875
11บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET64,642,500
12บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)SET54,954,900
13บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)BKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET38,461,230
14บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET23,872,030
15บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)CI -บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET19,647,887
Total7,250,356,185
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า