ข้อมูลหุ้น SPC

บริษัท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-0062
โทรสาร 0-2319-1678
เว๊บไซต์ www.sahapat.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน