คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPC

บริษัท บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-0062
โทรสาร 0-2319-1678
เว๊บไซต์ www.sahapat.co.th
ราคาหุ้น 60.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 329,934,608
No. ShareHolder (SPC) วันที่ 11/05/21 วันที่ 25/03/21 วันที่ 02/07/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 23/03/20 วันที่ 27/11/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% 82,417,66524.98% (+4.94)66,117,66520.04%
2บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19% 33,630,15810.19%
3LION CORPORATION32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75% 32,188,3339.75%
4บริษัท โชควัฒนา จำกัด24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48% 24,687,6417.48%
5นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% 16,735,2885.07% (+0.25)15,905,8724.82% 15,905,8724.82% 15,905,8724.82% 15,901,8724.82%
6NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91% 16,216,6664.91%
7บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% 13,842,0964.19% (+0.16)13,289,2504.03%
8LOTTE COMPANY, LIMITED.8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48% 8,200,0002.48%
9นาย สำเริง มนูญผล7,155,1442.17% 7,155,1442.17% (+0.01)7,125,8442.16% (+0.04)6,993,5442.12% (+0.02)6,933,0442.10% (+0.01)6,886,5442.09% (+0.06)6,691,6442.03% (+0.10)6,370,7441.93% (-1.75)12,147,6443.68%
10Kewpie Corporation5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% 5,219,7371.58% (+1.58)0
11นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 (-1.39)4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39% 4,570,6331.39%
12บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด0 0 (-1.22)4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22% 4,011,0001.22%
13บริษัท ชัยลดาดล จำกัด0 0 (-1.03)3,409,6241.03% (+1.03)0 0 0 0 0 0
14นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 0 (-0.84)2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84% 2,775,5850.84%
15บริษัท สมบัติธนา จำกัด0 0 (-0.78)2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78% 2,576,0630.78%
16บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด0 0 (-0.75)2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75% 2,489,5000.75%
17นาย บุญชัย โชควัฒนา0 0 (-0.59)1,939,3420.59% (+0.01)1,919,3420.58% 1,919,3420.58% 1,919,3420.58% 1,906,3420.58% 1,906,3420.58% 1,906,3420.58%
18บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.55)1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% 1,800,6560.55% (+0.55)0
19บริษัท หลานปู่ จำกัด0 0 (-0.55)1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55% 1,799,9560.55%
20นาย สุรชัย ก้องวัฒนา0 0 (-0.52)1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,700,0600.52% 1,710,8600.52%
21นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน0 0 0 0 0 (-0.90)2,983,0160.90% 2,983,0160.90% 2,983,0160.90% 2,983,0160.90%
22Q.P. CORPORATION0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.87)16,072,5834.87%
23บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) .0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)1,800,6560.55%
สหพัฒนพิบูล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SPI -บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET3,114,329,778
2บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)TFMAMA -บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)SET1,244,427,719
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET780,478,650
4บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET384,317,360
5บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)WACOAL -บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)SET380,821,475
6บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)PB -บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)SET327,825,000
7บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)PAF -บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)SET240,694,518
8บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)FE -บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)SET173,458,200
9บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)TPCS -บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)SET118,318,662
10บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)AMATAV -บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)SET61,103,700
11บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)PG -บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SET53,657,500
12บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)BKKCP -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกSET41,075,100
13บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)CI -บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET25,985,915
14บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)SRIPANWA -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาSET25,577,175
Total6,972,070,751
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง