คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPALI

บริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2725-8888
โทรสาร 0-2683-2177
เว๊บไซต์ http://www.supalai.com
ราคาหุ้น 16.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,142,874,303
No. ShareHolder (SPALI) วันที่ 26/08/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 26/05/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ประทีป ตั้งมติธรรม522,432,75524.38% (+0.01)522,232,75524.37% 522,232,75524.37% (+0.24)517,084,55524.13% 517,084,55524.13% (-0.55)516,994,55524.68%
2บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)194,938,6009.10% (+6.18)62,660,0002.92% (-5.77)186,241,7008.69% (+8.69)0 0 0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด134,550,0716.28% (+0.39)126,305,0085.89% (-0.17)129,786,8386.06% (+0.62)116,670,8155.44% (-1.34)145,335,2926.78% (+0.30)135,728,6496.48%
4นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม112,735,2505.26% 112,735,2505.26% 112,735,2505.26% 112,735,2505.26% 112,735,2505.26% (-0.12)112,735,2505.38%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON99,051,8854.62% (-0.04)99,856,6854.66% (+0.02)99,355,6854.64% (+3.93)15,147,0190.71% (-0.10)17,255,5380.81% (+0.22)12,460,8080.59%
6สำนักงานประกันสังคม78,214,7253.65% (-0.02)78,674,7253.67% (-0.01)78,814,7253.68% (-1.56)112,385,2005.24% (+0.09)110,401,9005.15% (-0.06)109,118,6255.21%
7STATE STREET EUROPE LIMITED55,425,2282.59% (-0.85)73,684,9463.44% (+0.93)53,816,6462.51% (+0.15)50,531,6422.36% (-0.97)71,352,3123.33% (+0.45)60,232,4482.88%
8SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB47,596,7502.22% (+0.16)44,179,7502.06% (-0.08)45,819,7502.14% (+0.64)32,252,7501.50% 32,252,7501.50% (-0.04)32,252,7501.54%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED45,214,5312.11% (+0.11)42,958,6752.00% (+0.06)41,473,0311.94% (-0.64)55,250,9752.58% (+0.37)47,295,4542.21% (-0.48)56,236,9752.69%
10นาย สันติ สิงหวังชา32,243,7001.50% 32,243,7001.50% 32,243,7001.50% 32,243,7001.50% 32,243,7001.50% (+0.72)16,264,4000.78%
11NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC29,028,7961.35% (+0.02)28,505,0961.33% (-0.08)30,238,0961.41% (+0.08)28,608,2461.33% 28,548,0461.33% (+0.19)23,975,7211.14%
12UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH27,722,2501.29% (-0.38)35,722,2501.67% (+0.38)27,722,2501.29% (-1.12)51,551,2502.41% 51,551,2502.41% (+0.29)44,331,2502.12%
13นาง วัชณี สิงหวังชา24,400,0001.14% 24,530,0001.14% (-0.03)25,000,0001.17% (+0.24)20,000,0000.93% (-0.14)23,000,0001.07% (+0.28)16,600,0000.79%
14บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,973,5250.89% 18,973,5250.89% 18,973,5250.89% (+0.14)15,982,9250.75% 16,002,9250.75% (+0.12)13,132,9250.63%
15NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC14,379,7370.67% 14,296,4370.67% 14,379,7370.67% (+0.67)0 0 0
16กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล14,019,0750.65% 14,019,0750.65% 14,019,0750.65% 14,019,0750.65% 14,019,0750.65% (-0.02)14,019,0750.67%
17นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล13,788,2000.64% 13,788,2000.64% 13,788,2000.64% 13,788,2000.64% 13,788,2000.64% (-0.02)13,788,2000.66%
18BNY MELLON NOMINEES LIMITED13,228,2670.62% 13,296,2730.62% (-0.02)13,766,8670.64% (-0.07)15,109,2870.71% (+0.05)14,201,7660.66% (-0.05)14,804,1670.71%
19กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible13,100,0000.61% (+0.61)0 (-0.66)14,100,0000.66% (+0.66)0 0 0
20ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (3) โดย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)13,018,0000.61% 13,018,0000.61% 13,018,0000.61% (+0.61)0 0 0
21กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล12,284,1750.57% 12,284,1750.57% 12,284,1750.57% 12,284,1750.57% 12,284,1750.57% (-0.02)12,284,1750.59%
22BBHISL NOMINEES LIMITED10,779,3750.50% (-0.06)12,056,7000.56% (+0.04)11,070,3750.52% (-0.10)13,243,8250.62% (+0.01)13,039,7750.61% (+0.61)0
23N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR11,750,0000.55% 11,750,0000.55% 11,750,0000.55% (+0.55)0 0 0
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)11,214,6250.52% 11,047,1250.52% 11,085,5250.52% (+0.52)0 0 0
25กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์0 (-0.70)15,000,0000.70% (+0.70)0 0 0 0
26SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.68)14,574,8750.68% (+0.07)13,105,9250.61% (-0.48)23,401,7251.09% (+0.36)15,574,2250.73% (-0.30)21,498,7421.03%
27EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 (-0.56)11,948,4910.56% (+0.56)0 0 0 0
28RBC INVESTOR SERVICES TRUST0 (-0.54)11,559,3660.54% (+0.54)0 0 (-0.55)11,763,1660.55% (+0.55)0
29นาย นเรศ งามอภิชน0 (-0.51)11,000,0000.51% (+0.51)0 0 (-0.70)15,000,0000.70% (+0.70)0
30SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-0.50)10,720,8870.50% (+0.50)0 (-0.65)13,851,8870.65% (-0.02)14,305,5870.67% (-0.17)17,564,6000.84%
31THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-0.83)17,780,7000.83% (-0.71)33,067,6501.54% (+0.51)21,510,2001.03%
32บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.66)14,052,0000.66% 14,052,0000.66% (+0.66)0
33THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 (-0.63)13,526,4000.63% (+0.06)12,200,6000.57% (-0.03)12,464,5000.60%
34กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.55)11,734,0250.55% (+0.55)0 (-0.52)10,844,5250.52%
35กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.52)11,089,4250.52% (+0.52)0 0
36PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 (-0.78)16,699,1000.78% (+0.78)0
37กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.55)11,804,5000.55% (+0.55)0
38กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.80)16,826,9000.80%
39HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 (-0.62)13,021,3000.62%
40กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 0 0 (-0.53)11,171,1000.53%
ศุภาลัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)SPALI -บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)SET3,119,017,600
2บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดMK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET126,365,530
Total3,245,383,130
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง