คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SPALI

บริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2725-8888
โทรสาร 0-2683-2177
เว๊บไซต์ http://www.supalai.com
ราคาหุ้น 18.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,142,911,542
No. ShareHolder (SPALI) วันที่ 13/03/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ประทีป ตั้งมติธรรม517,084,55524.13% (-0.55)516,994,55524.68%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด116,670,8155.44% (-1.04)135,728,6496.48%
3นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม112,735,2505.26% (-0.12)112,735,2505.38%
4สำนักงานประกันสังคม112,385,2005.24% (+0.03)109,118,6255.21%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON15,147,0190.71% (+0.12)12,460,8080.59%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED55,250,9752.58% (-0.11)56,236,9752.69%
7UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH51,551,2502.41% (+0.29)44,331,2502.12%
8STATE STREET EUROPE LIMITED50,531,6422.36% (-0.52)60,232,4482.88%
9THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED17,780,7000.83% (-0.20)21,510,2001.03%
10SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB32,252,7501.50% (-0.04)32,252,7501.54%
11นาย สันติ สิงหวังชา32,243,7001.50% (+0.72)16,264,4000.78%
12NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC28,608,2461.33% (+0.19)23,975,7211.14%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED23,401,7251.09% (+0.06)21,498,7421.03%
14นาง วัชณี สิงหวังชา20,000,0000.93% (+0.14)16,600,0000.79%
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,982,9250.75% (+0.12)13,132,9250.63%
16BBHISL NOMINEES LIMITED13,243,8250.62% (+0.62)0
17BNY MELLON NOMINEES LIMITED15,109,2870.71% 14,804,1670.71%
18บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,052,0000.66% (+0.66)0
19กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล14,019,0750.65% (-0.02)14,019,0750.67%
20SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC13,851,8870.65% (-0.19)17,564,6000.84%
21นาย อธิภู ลือชัยชนะกุล13,788,2000.64% (-0.02)13,788,2000.66%
22THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED13,526,4000.63% (+0.03)12,464,5000.60%
23กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล12,284,1750.57% (-0.02)12,284,1750.59%
24กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว11,734,0250.55% (+0.03)10,844,5250.52%
25กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ11,089,4250.52% (+0.52)0
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.80)16,826,9000.80%
27HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.62)13,021,3000.62%
28กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.53)11,171,1000.53%
ศุภาลัย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดMK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET96,904,824

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง