ข้อมูลหุ้น SPALI

บริษัท บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2725-8888
โทรสาร 0-2683-2177
เว๊บไซต์ http://www.supalai.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน