ข้อมูลหุ้น SPACK

บริษัท บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7426-0602-9
โทรสาร 0-7426-0600-1,0-7444-7128
เว๊บไซต์ www.spack.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน