ข้อมูลหุ้น SORKON

บริษัท บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2391-1010
โทรสาร 0-2391-1792
เว๊บไซต์ http://www.sorkon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน