ข้อมูลหุ้น SO

บริษัท บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 329 หมู่ 10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2363-9300
โทรสาร 0-2363-9377
เว๊บไซต์ https://www.siamrajathanee.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน