คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SNP

บริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 2034/100-107 ชั้นที่ 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2785-4000
โทรสาร 0-2785-4040
เว๊บไซต์ www.snpfood.com
ราคาหุ้น 12.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 490,452,881
No. ShareHolder (SNP) วันที่ 02/06/20 วันที่ 11/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 28/03/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)176,219,72035.93% (+0.02)176,129,42035.91% (+0.09)175,675,52035.82% 175,675,52035.82% 175,675,52035.82%
2นาง ภัทรา ศิลาอ่อน42,327,6458.63% 42,327,6458.63% 42,327,6458.63% 42,327,6458.63% (+0.20)41,348,1458.43%
3นาง เกษสุดา ไรวา37,973,5507.74% 37,973,5507.74% 37,973,5507.74% 37,973,5507.74% 37,973,5507.74%
4นาย ประเวศวุฒิ ไรวา30,524,3106.22% 30,524,3106.22% 30,524,3106.22% 30,524,3106.22% 30,524,3106.22%
5นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม17,345,0003.54% 17,345,0003.54% 17,345,0003.54% 17,345,0003.54% 17,345,0003.54%
6นาง พรพิไล ไรวา15,116,2403.08% 15,116,2403.08% 15,116,2403.08% 15,116,2403.08% 15,116,2403.08%
7นาง พันทิพา ไรวา13,852,1702.82% 13,852,1702.82% 13,852,1702.82% (-0.11)14,352,1702.93% 14,352,1702.93%
8ร้อยโท วรากร ไรวา11,500,0002.34% 11,500,0002.34% 11,500,0002.34% 11,500,0002.34% 11,500,0002.34%
9นาย ขจรเดช ไรวา10,275,7052.10% 10,275,7052.10% 10,275,7052.10% 10,275,7052.10% 10,275,7052.10%
10นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล7,900,0001.61% 7,900,0001.61% (+0.02)7,795,0001.59% (+0.01)7,760,0001.58% (+0.03)7,600,0001.55%
11นาย วิทูร ศิลาอ่อน7,815,0001.59% 7,815,0001.59% 7,815,0001.59% 7,815,0001.59% 7,815,0001.59%
12นาย กำธร ศิลาอ่อน7,418,4001.51% 7,418,4001.51% 7,398,4001.51% 7,398,4001.51% 7,393,7001.51%
13ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)6,956,0001.42% 6,956,0001.42% 6,956,0001.42% 6,956,0001.42% 6,956,0001.42%
14นาย พรวิช ศิลาอ่อน6,508,0001.33% 6,508,0001.33% 6,508,0001.33% 6,508,0001.33% 6,508,0001.33%
15นาย อมเรศ ศิลาอ่อน5,887,7151.20% 5,887,7151.20% 5,876,2151.20% 5,876,2151.20% 5,876,2151.20%
16นาย ชาลี วลัยเสถียร5,445,9001.11% 5,449,5001.11% (-0.02)5,520,2001.13% 5,526,8001.13% 5,559,6001.13%
17นาง ปริญญา ขันเจริญสุข5,212,3101.06% 5,212,3101.06% 5,212,3101.06% 5,212,3101.06% 5,212,3101.06%
18บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด5,045,9001.03% 5,045,9001.03% 5,045,9001.03% 5,045,9001.03% 5,045,9001.03%
19น.ส. อาภาพรรณ ไรวา5,000,0001.02% 5,000,0001.02% 5,000,0001.02% (+0.10)4,500,0000.92% 4,500,0000.92%
20นาย นิติ โอสถานุเคราะห์4,800,5000.98% 4,800,5000.98% 4,800,5000.98% 4,800,5000.98% 4,800,5000.98%
21นาย พิทักษ์ พิเศษสิทธิ์4,150,0000.85% 4,150,0000.85% 4,150,0000.85% 4,150,0000.85% 4,150,0000.85%
22บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด4,093,5000.83% 4,093,5000.83% 4,093,5000.83% 4,093,5000.83% 4,093,5000.83%
23น.ส. พิมอาภา ไรวา4,000,0000.82% 4,000,0000.82% 4,000,0000.82% 4,000,0000.82% 4,000,0000.82%
24CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH3,000,0000.61% 3,000,0000.61% 3,000,0000.61% (+0.61)0 0
25นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร2,800,0000.57% 2,800,0000.57% 2,800,0000.57% 2,800,0000.57% 2,800,0000.57%
26นาย ธีรกรณ์ ไรวา2,500,0000.51% 2,500,0000.51% 2,500,0000.51% 2,500,0000.51% 2,500,0000.51%
27CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH0 0 0 (-0.61)3,000,0000.61% 3,000,0000.61%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง