ข้อมูลหุ้น SNP

บริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 2034/100-103 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2785-4000
โทรสาร 0-2785-4040
เว๊บไซต์ www.snpfood.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน