ข้อมูลหุ้น SNNP

บริษัท บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 325/6-9 ซอยหลานหลวง 7 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2628-0408
โทรสาร 0-2281-5161
เว๊บไซต์ https://www.snnp.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน