คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SMT

บริษัท บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3525-8555
โทรสาร 0-3522-1778
เว๊บไซต์ www.starsmicro.com
ราคาหุ้น 2.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 836,781,691
No. ShareHolder (SMT) ข้อมูลประจำวันที่ 09/05/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC75,226,6748.99%151,957,881-
2นาย เพชร ไวลิขิต71,047,6008.49%143,516,152-
3นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล44,602,0005.33%90,096,040-
4บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด41,495,9624.96%83,821,843-
5นาย สมนึก ไชยกุล32,432,6443.88%65,513,941-
6น.ส. อรนุช ไชยกุล30,430,0003.64%61,468,600-
7น.ส. นันทิชา ไชยกุล27,000,0003.23%54,540,000-
8น.ส. ลักษิกา ไชยกุล26,000,0003.11%52,520,000-
9นาย ศรัณย์ ไชยกุล20,520,0002.45%41,450,400-
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,908,1462.14%36,174,455-
11นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล13,601,7681.63%27,475,571-
12นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง11,952,5001.43%24,144,050-
13น.ส. พัสสน ไชยกุล11,118,3481.33%22,459,063-
14นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์11,063,5001.32%22,348,270-
15นาง พินิดา ดาวพิเศษ10,730,3101.28%21,675,226-
16น.ส. พินธัส ไชยกุล10,585,3481.27%21,382,403-
17น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต8,698,3001.04%17,570,566-
18นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย8,537,0001.02%17,244,740-
19นาย ราเชน กฤษราลัมณ์8,108,0000.97%16,378,160-
20นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล7,758,0000.93%15,671,160-
21นาย ประสาท ยูนิพันธุ์7,674,6660.92%15,502,825-
22พ.ญ. ศิริพร กัญชนะ7,544,2860.90%15,239,458-
23นาง จินตนา ยูนิพันธุ์6,524,2920.78%13,179,070-
24นาง พูนพรรณ ไชยกุล6,500,0000.78%13,130,000-
25น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์5,600,0000.67%11,312,000-
26น.ส. นฤพร ศิริวันสาณฑ์5,518,6080.66%11,147,588-
27นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม4,880,8000.58%9,859,216-
28นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค4,800,0000.57%9,696,000-
29นาย ธีรพงษ์ สุวรรณเพทาย4,625,0000.55%9,342,500-
30ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน4,500,0000.54%9,090,000-
31นาย วิพัฒน์ พัทธ์ณศิริ4,326,5800.52%8,739,692-
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง