คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SMT

บริษัท บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3525-8555
โทรสาร 0-3522-1778
เว๊บไซต์ www.starsmicro.com
ราคาหุ้น 1.83
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 836,781,691
No. ShareHolder (SMT) ข้อมูลประจำวันที่ 15/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC75,226,6748.99%137,664,813+752,267
2นาย เพชร ไวลิขิต71,047,6008.49%130,017,108+710,476
3นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล47,395,7005.67%86,734,131+473,957
4บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด41,495,9624.96%75,937,610+414,960
5นาย สมนึก ไชยกุล34,046,0444.07%62,304,261+340,460
6น.ส. อรนุช ไชยกุล30,430,0003.64%55,686,900+304,300
7น.ส. นันทิชา ไชยกุล27,000,0003.23%49,410,000+270,000
8น.ส. ลักษิกา ไชยกุล26,000,0003.11%47,580,000+260,000
9นาย ศรัณย์ ไชยกุล20,521,0002.45%37,553,430+205,210
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,941,4471.91%29,172,848+159,414
11นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล13,601,7681.63%24,891,235+136,018
12น.ส. พัสสน ไชยกุล11,121,5481.33%20,352,433+111,215
13นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์11,063,5001.32%20,246,205+110,635
14นาง พินิดา ดาวพิเศษ10,730,6101.28%19,637,016+107,306
15นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง10,700,7001.28%19,582,281+107,007
16น.ส. พินธัส ไชยกุล10,605,9481.27%19,408,885+106,059
17น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต8,698,3001.04%15,917,889+86,983
18นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย8,537,0001.02%15,622,710+85,370
19นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล8,158,0000.98%14,929,140+81,580
20นาย ราเชน กฤษราลัมณ์8,108,0000.97%14,837,640+81,080
21นาย ประสาท ยูนิพันธุ์7,674,6660.92%14,044,639+76,747
22พ.ญ. ศิริพร กัญชนะ7,510,2860.90%13,743,823+75,103
23นาง จินตนา ยูนิพันธุ์6,524,2920.78%11,939,454+65,243
24นาง พูนพรรณ ไชยกุล6,500,0000.78%11,895,000+65,000
25น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์5,600,0000.67%10,248,000+56,000
26น.ส. นฤพร ศิริวันสาณฑ์5,518,6080.66%10,099,053+55,186
27นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม4,880,8000.58%8,931,864+48,808
28นาย ธีรพงษ์ สุวรรณเพทาย4,625,0000.55%8,463,750+46,250
29นาย วิพัฒน์ พัทธ์ณศิริ4,326,5800.52%7,917,641+43,266
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง