ข้อมูลหุ้น SMT

บริษัท บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3525-8555
โทรสาร 0-3522-1778
เว๊บไซต์ www.starsmicro.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน