คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SMT

บริษัท บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 586 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3525-8555
โทรสาร 0-3522-1778
เว๊บไซต์ www.starsmicro.com
ราคาหุ้น 2.08
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 836,781,691
No. ShareHolder (SMT) ข้อมูลประจำวันที่ 09/05/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC75,226,6748.99%156,471,482+3,009,067
2นาย เพชร ไวลิขิต71,047,6008.49%147,779,008+2,841,904
3นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล44,602,0005.33%92,772,160+1,784,080
4บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด41,495,9624.96%86,311,601+1,659,838
5นาย สมนึก ไชยกุล32,432,6443.88%67,459,900+1,297,306
6น.ส. อรนุช ไชยกุล30,430,0003.64%63,294,400+1,217,200
7น.ส. นันทิชา ไชยกุล27,000,0003.23%56,160,000+1,080,000
8น.ส. ลักษิกา ไชยกุล26,000,0003.11%54,080,000+1,040,000
9นาย ศรัณย์ ไชยกุล20,520,0002.45%42,681,600+820,800
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด17,908,1462.14%37,248,944+716,326
11นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล13,601,7681.63%28,291,677+544,071
12นาย ธนกฤต สร้อยแสงทอง11,952,5001.43%24,861,200+478,100
13น.ส. พัสสน ไชยกุล11,118,3481.33%23,126,164+444,734
14นาย ศุภกิจ ดำรงค์สุทธิพงศ์11,063,5001.32%23,012,080+442,540
15นาง พินิดา ดาวพิเศษ10,730,3101.28%22,319,045+429,212
16น.ส. พินธัส ไชยกุล10,585,3481.27%22,017,524+423,414
17น.ส. ฉลองรัตน์ ไวลิขิต8,698,3001.04%18,092,464+347,932
18นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย8,537,0001.02%17,756,960+341,480
19นาย ราเชน กฤษราลัมณ์8,108,0000.97%16,864,640+324,320
20นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล7,758,0000.93%16,136,640+310,320
21นาย ประสาท ยูนิพันธุ์7,674,6660.92%15,963,305+306,987
22พ.ญ. ศิริพร กัญชนะ7,544,2860.90%15,692,115+301,771
23นาง จินตนา ยูนิพันธุ์6,524,2920.78%13,570,527+260,972
24นาง พูนพรรณ ไชยกุล6,500,0000.78%13,520,000+260,000
25น.ส. ชญาดา นราธัศจรรย์5,600,0000.67%11,648,000+224,000
26น.ส. นฤพร ศิริวันสาณฑ์5,518,6080.66%11,478,705+220,744
27นาง ชัชชญา ทัพอินพรหม4,880,8000.58%10,152,064+195,232
28นาย ไชยฉัตร วณิชย์พรรค4,800,0000.57%9,984,000+192,000
29นาย ธีรพงษ์ สุวรรณเพทาย4,625,0000.55%9,620,000+185,000
30ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน4,500,0000.54%9,360,000+180,000
31นาย วิพัฒน์ พัทธ์ณศิริ4,326,5800.52%8,999,286+173,063
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง