ข้อมูลหุ้น SMPC

บริษัท บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2895-4139-58, 0-2416-5568-9
โทรสาร 0-2416-5534, 0-2895-4163
เว๊บไซต์ www.smpcplc.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน