ข้อมูลหุ้น SMK

บริษัท บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2378-7000
โทรสาร 0-2377-3322
เว๊บไซต์ http://www.smk.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน