คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SMIT

บริษัท บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 42,48 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2295-1000-8, 0-2295-1901-9
โทรสาร 0-2295-1009, 0-2295-1020
เว๊บไซต์ www.sahamit.co.th
ราคาหุ้น 4.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 530,113,976
No. ShareHolder (SMIT) วันที่ 21/03/22 วันที่ 27/08/21 วันที่ 13/05/21 วันที่ 18/03/21 วันที่ 28/08/20 วันที่ 03/07/20 วันที่ 07/05/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 23/08/19 วันที่ 09/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย43,469,3468.20% 43,469,3468.20% 43,469,3468.20% 43,469,3468.20% 43,469,3468.20% 43,469,3468.20% (-0.03)43,620,3468.23% 43,620,3468.23% (+0.01)43,551,3468.22% (+0.01)43,499,3468.21% 43,499,3468.21%
2นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09% 42,878,9368.09%
3น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์34,640,0006.54% 34,640,0006.54% 34,640,0006.54% 34,640,0006.54% 34,640,0006.54% (+0.01)34,600,0006.53% (+0.02)34,501,9006.51% 34,483,4006.51% (+0.09)34,000,0006.42% 34,000,0006.42% (+0.01)33,970,0006.41%
4น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์30,040,9005.67% 30,040,9005.67% 30,040,9005.67% 30,040,9005.67% 30,040,9005.67% 30,040,9005.67% 30,040,9005.67% 30,040,9005.67% (+0.02)29,965,2005.65% 29,965,2005.65% 29,965,2005.65%
5น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล28,617,4005.40% 28,617,4005.40% (+0.02)28,521,0005.38% (+0.07)28,163,0005.31% (+0.03)27,960,0005.28% (+0.03)27,822,0005.25% 27,822,0005.25% (+0.06)27,521,6005.19% (+0.04)27,312,8005.15% 27,302,8005.15% (+0.01)27,222,9005.14%
6น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80% 25,458,9004.80%
7น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย21,940,4004.14% (-0.38)23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52% 23,950,4004.52%
8นาง สุวรรณา ศิวรักษ์17,883,0723.37% 17,883,0723.37% 17,878,0723.37% 17,878,0723.37% 17,878,0723.37% 17,878,0723.37% 17,878,0723.37% 17,878,0723.37% (+0.01)17,825,5723.36% 17,825,5723.36% 17,805,5723.36%
9น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย15,410,1002.91% 15,410,1002.91% 15,410,1002.91% 15,410,1002.91% 15,410,1002.91% 15,410,1002.91% 15,400,1002.91% 15,400,1002.91% 15,400,1002.91% (+0.01)15,382,1002.90% 15,382,1002.90%
10นาย ชาตรี โสภณพนิช14,400,0002.72% (+2.72)0 0 0 (-2.72)14,400,0002.72% 14,400,0002.72% 14,400,0002.72% 14,400,0002.72% 14,400,0002.72% 14,400,0002.72% 14,400,0002.72%
11นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล0 (-2.77)14,687,6002.77% 14,700,0002.77% (-0.44)16,996,9003.21% (-0.37)18,950,0003.58% 18,950,0003.58% (-0.02)19,070,0003.60% (-0.02)19,200,0003.62% (-0.03)19,350,0003.65% 19,350,0003.65% (-0.01)19,400,0003.66%
12นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย0 0 0 0 (-2.38)12,600,0002.38% 12,600,0002.38% 12,600,0002.38% 12,600,0002.38% 12,600,0002.38% 12,600,0002.38% 12,600,0002.38%
13นาย วรฤทธิ์ แต้มศิริชัย0 0 0 0 (-2.14)11,319,0002.14% 11,319,0002.14% 11,319,0002.14% 11,319,0002.14% (+0.04)11,116,0002.10% (+0.02)11,040,0002.08% 11,020,0002.08%
14นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล0 0 0 0 (-1.98)10,476,6001.98% 10,476,6001.98% 10,476,6001.98% 10,476,6001.98% 10,476,6001.98% (+0.02)10,376,6001.96% 10,376,6001.96%
15นาย พรประสงค์ แต้มศิริชัย0 0 0 0 (-1.92)10,155,5001.92% 10,155,5001.92% 10,155,5001.92% 10,155,5001.92% 10,155,5001.92% 10,155,5001.92% 10,155,5001.92%
16ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.89)10,000,0001.89% 10,000,0001.89% 10,000,0001.89% 10,000,0001.89% 10,000,0001.89% 10,000,0001.89% 10,000,0001.89%
17นาย ประยุทธ มหากิจศิริ0 0 0 0 (-1.28)6,788,5741.28% 6,788,5741.28% 6,788,5741.28% 6,788,5741.28% 6,788,5741.28% 6,788,5741.28% 6,788,5741.28%
18บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 0 0 (-1.16)6,169,1001.16% (-0.06)6,456,1001.22% (+0.03)6,314,1001.19% 6,319,7001.19% (-0.30)7,873,6001.49% (-0.12)8,538,5001.61% (+0.92)3,674,7000.69%
19นาย ธนา เสนาวัฒนกุล0 0 0 0 (-1.15)6,120,0001.15% 6,120,0001.15% 6,120,0001.15% (-0.01)6,165,0001.16% (+0.07)5,793,0001.09% (+0.08)5,334,3001.01% (+0.14)4,628,0000.87%
20นาง จีรวรรณ แต้มศิริชัย0 0 0 0 (-1.12)5,940,0001.12% 5,940,0001.12% 5,940,0001.12% 5,940,0001.12% 5,940,0001.12% 5,940,0001.12% 5,940,0001.12%
21นาง มนทนัฐ แต้มศิริชัย0 0 0 0 (-1.02)5,400,0001.02% 5,400,0001.02% 5,400,0001.02% 5,400,0001.02% 5,400,0001.02% 5,400,0001.02% 5,400,0001.02%
22นาย ชยกร ลิมป์ศิริพันธ์0 0 0 0 (-0.93)4,917,0000.93% 4,917,0000.93% 4,917,0000.93% 4,917,0000.93% 4,917,0000.93% 4,903,0000.93% 4,903,0000.93%
23นาย สนั่น อังอุบลกุล0 0 0 0 (-0.83)4,401,0540.83% 4,401,0540.83% 4,401,0540.83% 4,401,0540.83% 4,401,0540.83% 4,401,0540.83% 4,401,0540.83%
24นาย ธีระ เขมะจันตรี0 0 0 0 (-0.80)4,244,4000.80% 4,244,4000.80% 4,244,4000.80% 4,244,4000.80% (+0.03)4,056,6000.77% (+0.25)2,760,4000.52% (+0.52)0
25MR. HANS-JOACHIM BINDER0 0 0 0 (-0.75)3,993,2280.75% 3,993,2280.75% 3,993,2280.75% 3,993,2280.75% 3,993,2280.75% 3,993,2280.75% 3,993,2280.75%
26นาย วิวัฒน์ จันทวรสุทธิ์0 0 0 0 (-0.72)3,800,0000.72% 3,800,0000.72% 3,800,0000.72% 3,800,0000.72% 3,800,0000.72% 3,800,0000.72% 3,800,0000.72%
27นาง กัณณ์ ลิมป์ศิริพันธ์0 0 0 0 (-0.69)3,655,8000.69% 3,655,8000.69% (+0.02)3,573,4000.67% 3,573,4000.67% (+0.07)3,186,3000.60% (+0.10)2,654,3000.50% (+0.50)0
28นาย เพรียว ลิมป์ศิริพันธ์0 0 0 0 (-0.66)3,500,0000.66% 3,500,0000.66% 3,500,0000.66% 3,500,0000.66% 3,500,0000.66% 3,500,0000.66% 3,500,0000.66%
29ดร. วีระพงศ์ บุญกิตติเจริญ0 0 0 0 (-0.63)3,364,1820.63% 3,364,1820.63% 3,364,1820.63% 3,364,1820.63% 3,364,1820.63% 3,364,1820.63% 3,364,1820.63%
30นาย พฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ0 0 0 0 (-0.59)3,137,2920.59% 3,137,2920.59% 3,137,2920.59% 3,137,2920.59% 3,137,2920.59% 3,137,2920.59% 3,137,2920.59%
31นาง สุภัทรา ศิริพัฒนกุลขจร0 0 0 0 (-0.59)3,127,4000.59% 3,127,4000.59% (+0.01)3,052,5000.58% 3,052,5000.58% (+0.58)0 0 0
32นาง อังคณา ก๊กผล0 0 0 0 (-0.55)2,903,7550.55% 2,888,7550.55% 2,888,7550.55% (+0.01)2,877,7550.54% (+0.54)0 0 0
33บริษัท อี้ลี่ โฮลดิ้ง จำกัด0 0 0 0 (-0.51)2,689,0740.51% 2,689,0740.51% 2,689,0740.51% 2,689,0740.51% 2,689,0740.51% 2,689,0740.51% 2,689,0740.51%
34นาย พิชัย นิธิวาสิน0 0 0 0 (-0.50)2,672,4640.50% 2,672,4640.50% 2,672,4640.50% 2,672,4640.50% 2,672,4640.50% 2,672,4640.50% 2,672,4640.50%
35นาย ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)2,735,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า