ข้อมูลหุ้น SMIT

บริษัท บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ 42,48 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2295-1000-8, 0-2295-1901-9
โทรสาร 0-2295-1009, 0-2295-1020
เว๊บไซต์ www.sahamit.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน