คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SLP

บริษัท บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-6000
โทรสาร 0-2529-6010-11
เว๊บไซต์ www.saleeprinting.com
ราคาหุ้น 0.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,199,999,754
No. ShareHolder (SLP) วันที่ 26/06/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)779,999,84065.00% 779,999,84065.00% 779,999,84065.00% 779,999,84065.00%
2บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด35,533,9712.96% 35,533,9712.96% 35,533,9712.96% 35,533,9712.96%
3นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม24,100,0002.01% 24,173,2002.01% 24,100,0002.01% (+0.09)23,000,0001.92%
4นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช21,410,9001.78% 21,410,9001.78% 21,410,9001.78% 21,410,9001.78%
5นาย ประกิต อัศวกาญจน์16,564,9001.38% (+0.12)15,138,8001.26% (+0.16)13,148,8001.10% 13,148,8001.10%
6นาย สิทธิชัย ประวงษ์รัตน์11,587,9780.97% 11,587,9780.97% 11,587,9780.97% 11,587,9780.97%
7นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์11,240,2800.94% 11,240,2800.94% (+0.02)11,026,8800.92% 11,000,0000.92%
8นาย พิชัย จิราธิวัฒน์9,500,0000.79% 9,500,0000.79% 9,500,0000.79% 9,500,0000.79%
9น.ส. มินา นราธิปกร9,225,5000.77% 9,225,5000.77% 9,225,5000.77% 9,225,5000.77%
10นาย สาทิส ตัตวธร7,765,0000.65% (+0.07)6,997,6000.58% 6,967,6000.58% 6,967,6000.58%
11นาง ภัทริน มงคลรัตน์7,400,0000.62% 7,400,0000.62% 7,400,0000.62% 7,400,0000.62%
12บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด7,367,3000.61% (+0.04)6,855,1000.57% (+0.57)0 0
13น.ส. อนงค์ วรพาสน์6,942,7000.58% 6,942,7000.58% 6,942,7000.58% 6,942,7000.58%
14นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์6,400,0000.53% 6,400,0000.53% 6,400,0000.53% (+0.02)6,166,1000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง