ข้อมูลหุ้น SLP

บริษัท บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-6000
โทรสาร 0-2529-6010-11
เว๊บไซต์ www.saleeprinting.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน