ข้อมูลหุ้น SKY

บริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2029-7888
โทรสาร 0-2029-7879
เว๊บไซต์ www.skyict.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน