ข้อมูลหุ้น SKR

บริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.sikarin.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน