คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SKR

บริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.sikarin.com
ราคาหุ้น 8.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,000,000,000
No. ShareHolder (SKR) วันที่ 04/03/21 วันที่ 30/04/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 30/04/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง เพียงนภา จรูญศรี229,000,00011.45% 229,000,00011.45% 229,000,00011.45% (+11.45)0 0
2นาย นพดล เขมะโยธิน190,000,0009.50% (+0.50)180,000,0009.00% 180,000,0009.00% (+0.50)170,000,0008.50% (+0.90)149,280,0007.60%
3นาย อติรัชต์ จรูญศรี164,380,8778.22% (-0.09)166,128,8778.31% (-0.04)167,028,8778.35% (+0.19)163,233,8428.16% (+1.98)121,339,7386.18%
4บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)152,400,0007.62% (+7.62)0 0 0 0
5โรงพยาบาลวิภาวดี150,000,0007.50% (+7.50)0 0 0 0
6นาง ปรางทิพย์ นพรัมภา141,041,4747.05% (+7.05)0 0 0 0
7น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์83,357,5944.17% (+0.02)83,013,9944.15% 82,974,2944.15% 82,974,2944.15% (+0.02)81,159,8974.13%
8นาง กิตติธรา แสงทวีป71,746,6623.59% (-0.07)73,181,5953.66% 73,181,5953.66% 73,181,5953.66% (+0.01)71,746,6623.65%
9นาย ธีรพจน์ จรูญศรี64,133,8913.21% (-0.02)64,629,8913.23% (-0.18)68,091,7913.41% (-0.07)69,673,0913.48% (+0.25)63,505,2883.23%
10นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี63,283,7213.17% 63,283,7213.17% 63,283,7213.17% 63,283,7213.17% (+0.01)62,042,8643.16%
11บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)0 (-14.65)292,900,00014.65% (+0.03)292,400,00014.62% (+1.01)272,200,00013.61% (+1.54)236,990,00012.07%
12น.ส. มาลินี บุญรักษ์0 (-3.95)78,895,5143.95% 78,895,5143.95% 78,895,5143.95% (+0.01)77,348,5443.94%
13นาย ประชุม มาลีนนท์0 (-2.99)59,700,0002.99% (+0.20)55,865,0002.79% (+0.35)48,700,0002.44% (-0.13)50,400,0002.57%
14นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์0 (-2.45)48,892,7482.45% (-0.01)49,099,3482.46% (-0.07)50,579,5482.53% (-0.03)50,342,6952.56%
15นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์0 (-2.43)48,517,0142.43% 48,517,0142.43% 48,517,0142.43% (+0.01)47,565,7002.42%
16นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย0 (-2.02)40,377,5612.02% 40,377,5612.02% 40,377,5612.02% 39,585,8452.02%
17นาย ลวรณ แสงสนิท0 (-1.72)34,436,1001.72% 34,436,1001.72% 34,436,1001.72% 33,760,8831.72%
18บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด0 (-1.47)29,393,3641.47% 29,393,3641.47% 29,393,3641.47% (-0.03)29,393,3641.50%
19นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์0 (-1.24)24,855,1891.24% 24,783,1891.24% (-0.34)31,578,2241.58% (-2.44)78,947,7004.02%
20นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ0 (-1.12)22,467,3191.12% 22,467,3191.12% 22,467,3191.12% 22,026,7841.12%
21นาย ทิม นพรัมภา0 (-1.01)20,245,3281.01% 20,245,3281.01% 20,245,3281.01% 19,848,3611.01%
22นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล0 (-0.96)19,247,3220.96% 19,247,3220.96% 19,207,3220.96% 18,830,7080.96%
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-0.91)18,230,0130.91% 18,248,0130.91% (+0.39)10,420,5130.52% (+0.52)0
24นาย รัช ตันตนันตา0 (-0.68)13,628,9460.68% 13,628,9460.68% 13,628,9460.68% 13,361,7120.68%
25บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)0 (-0.67)13,366,0800.67% 13,366,0800.67% 13,366,0800.67% 13,104,0000.67%
26นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์0 (-0.60)11,920,3980.60% 11,920,3980.60% 11,920,3980.60% (+0.01)11,656,5670.59%
27บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด0 (-0.59)11,836,8000.59% (+0.59)0 0 0
28นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์0 (-0.57)11,356,8850.57% 11,356,8850.57% (+0.57)0 0
29นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี0 (-0.53)10,567,0390.53% 10,567,0390.53% 10,567,0390.53% 10,359,8430.53%
30นาย สุชีพ บุญวีระ0 (-0.51)10,193,7310.51% 10,193,7310.51% 10,193,7310.51% 9,993,8540.51%
31น.ส. ศศินภา จรูญศรี0 0 0 (-5.52)110,335,5845.52% (+0.01)108,172,1425.51%
32น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี0 0 0 (-5.51)110,165,9235.51% (+0.01)108,005,8075.50%
33น.ส. รัตนา มาลีนนท์0 0 0 (-1.00)20,000,0001.00% (+0.01)19,500,0000.99%
34น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล0 0 0 (-0.65)12,950,0160.65% (+0.06)11,590,8000.59%
35นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข0 0 0 (-0.51)10,160,8850.51% (-0.07)11,330,2800.58%
36MISS CHUN-CHING TENG0 0 0 0 (-0.66)13,000,0000.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง