คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SKR

บริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.sikarin.com
ราคาหุ้น 6.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,999,317,406
No. ShareHolder (SKR) วันที่ 30/04/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 30/04/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)292,900,00014.65% (+0.03)292,400,00014.62% (+1.01)272,200,00013.61% (+1.54)236,990,00012.07%
2นาง เพียงนภา จรูญศรี229,000,00011.45% 229,000,00011.45% (+11.45)0 0
3นาย นพดล เขมะโยธิน180,000,0009.00% 180,000,0009.00% (+0.50)170,000,0008.50% (+0.90)149,280,0007.60%
4นาย อติรัชต์ จรูญศรี166,128,8778.31% (-0.04)167,028,8778.35% (+0.19)163,233,8428.16% (+1.98)121,339,7386.18%
5น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์83,013,9944.15% 82,974,2944.15% 82,974,2944.15% (+0.02)81,159,8974.13%
6น.ส. มาลินี บุญรักษ์78,895,5143.95% 78,895,5143.95% 78,895,5143.95% (+0.01)77,348,5443.94%
7นาง กิตติธรา แสงทวีป73,181,5953.66% 73,181,5953.66% 73,181,5953.66% (+0.01)71,746,6623.65%
8นาย ธีรพจน์ จรูญศรี64,629,8913.23% (-0.18)68,091,7913.41% (-0.07)69,673,0913.48% (+0.25)63,505,2883.23%
9นาง สกาวรัตน์ จรูญศรี63,283,7213.17% 63,283,7213.17% 63,283,7213.17% (+0.01)62,042,8643.16%
10นาย ประชุม มาลีนนท์59,700,0002.99% (+0.20)55,865,0002.79% (+0.35)48,700,0002.44% (-0.13)50,400,0002.57%
11นาย ศิลปชัย นิสากรสิทธิ์48,892,7482.45% (-0.01)49,099,3482.46% (-0.07)50,579,5482.53% (-0.03)50,342,6952.56%
12นาย วิโรจน์ มุทธากาญจน์48,517,0142.43% 48,517,0142.43% 48,517,0142.43% (+0.01)47,565,7002.42%
13นาย ดิษยุตม์ ธนบุญชัย40,377,5612.02% 40,377,5612.02% 40,377,5612.02% 39,585,8452.02%
14นาย ลวรณ แสงสนิท34,436,1001.72% 34,436,1001.72% 34,436,1001.72% 33,760,8831.72%
15บริษัท ทีเอ็นเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด29,393,3641.47% 29,393,3641.47% 29,393,3641.47% (-0.03)29,393,3641.50%
16นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์24,855,1891.24% 24,783,1891.24% (-0.34)31,578,2241.58% (-2.44)78,947,7004.02%
17นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ22,467,3191.12% 22,467,3191.12% 22,467,3191.12% 22,026,7841.12%
18นาย ทิม นพรัมภา20,245,3281.01% 20,245,3281.01% 20,245,3281.01% 19,848,3611.01%
19นาย ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล19,247,3220.96% 19,247,3220.96% 19,207,3220.96% 18,830,7080.96%
20บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,230,0130.91% 18,248,0130.91% (+0.39)10,420,5130.52% (+0.52)0
21นาย รัช ตันตนันตา13,628,9460.68% 13,628,9460.68% 13,628,9460.68% 13,361,7120.68%
22บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)13,366,0800.67% 13,366,0800.67% 13,366,0800.67% 13,104,0000.67%
23นาย ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์11,920,3980.60% 11,920,3980.60% 11,920,3980.60% (+0.01)11,656,5670.59%
24บริษัท เขาใหญ่ ดอท คอม จำกัด11,836,8000.59% (+0.59)0 0 0
25นาง ธัญธร ภูมิอริยพงศ์11,356,8850.57% 11,356,8850.57% (+0.57)0 0
26นาง ตริตาภรณ์ จรูญศรี10,567,0390.53% 10,567,0390.53% 10,567,0390.53% 10,359,8430.53%
27นาย สุชีพ บุญวีระ10,193,7310.51% 10,193,7310.51% 10,193,7310.51% 9,993,8540.51%
28น.ส. ศศินภา จรูญศรี0 0 (-5.52)110,335,5845.52% (+0.01)108,172,1425.51%
29น.ส. นัฏนภางค์ จรูญศรี0 0 (-5.51)110,165,9235.51% (+0.01)108,005,8075.50%
30น.ส. รัตนา มาลีนนท์0 0 (-1.00)20,000,0001.00% (+0.01)19,500,0000.99%
31น.ส. อรพรรณ อัสสมงคล0 0 (-0.65)12,950,0160.65% (+0.06)11,590,8000.59%
32นาง ธัญธร อรัญญาเกษมสุข0 0 (-0.51)10,160,8850.51% (-0.07)11,330,2800.58%
33MISS CHUN-CHING TENG0 0 0 (-0.66)13,000,0000.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง