ข้อมูลหุ้น SKN

บริษัท บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง ระยอง 21110
โทรศัพท์ 0-3892-8188
โทรสาร 0-3892-8189
เว๊บไซต์ http://www.skn.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน