คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SITHAI

บริษัท บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
โทรศัพท์ 0-2427-0088
โทรสาร 0-2427-7168, 0-2428-4418
เว๊บไซต์ www.srithaisuperware.com
ราคาหุ้น 0.48
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,709,425,384
No. ShareHolder (SITHAI) วันที่ 03/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สนั่น อังอุบลกุล440,823,51016.27% 440,823,51016.27%
2นาง มยุรี ศิริวัจนางกูร163,073,4906.02% 163,073,4906.02%
3นาง ศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล150,000,0005.54% 150,000,0005.54%
4นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์118,400,0004.37% 118,400,0004.37%
5นาย ประทีป ตั้งมติธรรม114,118,4004.21% (+1.31)78,653,8002.90%
6นาย สมยศ เลิศสุมิตรกุล108,500,0004.00% (-0.03)109,291,8004.03%
7นาย สมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล103,500,0003.82% 103,500,0003.82%
8น.ส. บุญนภา เลิศสุมิตรกุล80,000,0002.95% 80,000,0002.95%
9นาย สมบัติ เลิศสุมิตรกุล78,400,0002.89% 78,400,0002.89%
10น.ส. มิตดา เลิศสุมิตรกุล70,000,9202.58% 70,000,9202.58%
11นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์66,000,0002.44% (+0.07)64,300,0002.37%
12นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน45,459,0001.68% 45,459,0001.68%
13นาง อรุณี อิศรวิริยะกุล41,414,2001.53% 41,414,2001.53%
14นาย ชาญ โสภณพนิช38,000,0001.40% 38,000,0001.40%
15นาย เดชา เลิศสุมิตรกุล27,920,9001.03% (-0.05)29,132,0001.08%
16นาย วิชิต ชินวงศ์วรกุล27,149,8001.00% (+0.16)22,680,0000.84%
17น.ส. อรวรรณ ศรีเรืองสุข25,193,2000.93% (-0.16)29,611,4001.09%
18น.ส. สรัลยา เลิศสุมิตรกุล24,000,0000.89% 24,000,0000.89%
19นาง สมพร กนกกุล20,832,0000.77% 20,832,0000.77%
20นาย ตุลณัทธ สพานแก้ว20,800,0000.77% 20,800,0000.77%
21นาง พัทยา พิเชฐพงศา18,800,0000.69% (+0.10)16,000,0000.59%
22นาย สุรชัย เอกปัญญาสกุล18,720,0000.69% 18,700,0000.69%
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด18,451,6000.68% (-0.03)19,203,4000.71%
24นาย สมศักดิ์ เลิศสุมิตรกุล17,460,0000.64% 17,460,0000.64%
25นาย สิทธิชัย บุญเสริมมิตร16,000,0000.59% (+0.02)15,500,0000.57%
26EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD15,468,5000.57% (-0.13)18,906,2000.70%
27นาง ยุวเรศ ชูสกุล14,000,0000.52% 14,000,0000.52%
28น.ส. จินตนา แซ่ห่าน13,700,0000.51% 13,700,0000.51%
ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)UP -บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)SET31,440,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง