คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SISB

บริษัท บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2158-9072
โทรสาร 0-2158-9091
เว๊บไซต์ http://www.sisb.ac.th
ราคาหุ้น 9.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 940,073,082
No. ShareHolder (SISB) วันที่ 11/03/21 วันที่ 12/06/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 11/03/19 วันที่ 27/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1MR. YEW HOCK KOH308,720,00032.84% 308,720,00032.84% 308,720,00032.84% (+32.84)0 0
2น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร266,620,40028.36% (-0.42)270,517,00028.78% 270,517,00028.78% (-0.16)272,000,00028.94% (+28.94)0
3น.ส. นงค์นภา ทองมี94,433,40010.05% (-0.17)96,101,30010.22% 96,101,30010.22% (-0.34)99,280,00010.56% (+10.56)0
4นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ80,330,0008.55% (-0.17)81,989,0008.72% (+0.12)80,800,0008.60% (+2.38)58,500,0006.22% (+6.22)0
5บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)32,457,5003.45% (+2.60)8,035,2000.85% (+0.25)5,628,6000.60% (-0.36)9,000,0000.96% (+0.96)0
6นาย อรุณ วนิชสุวรรณ8,400,0000.89% (+0.25)6,050,0000.64% (+0.03)5,700,0000.61% (+0.61)0 0
7นาย ไชยา อุปัติศฤงค์6,666,6660.71% 6,666,6660.71% 6,666,6660.71% (+0.71)0 0
8นาย คเชนทร์ เบญจกุล5,210,4000.55% (+0.55)0 0 0 0
9กองทุนเปิด บัวแก้วปันผล4,862,1000.52% (+0.52)0 0 0 0
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,692,7000.50% (-0.85)12,706,3011.35% (+0.19)10,907,6011.16% (+1.16)0 0
11นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา0 (-0.92)8,601,0000.92% (+0.30)5,835,1000.62% (-0.14)7,110,0000.76% (+0.76)0
12STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.67)6,299,0840.67% (+0.67)0 0
13นาย ยิว ฮอค โคว0 0 0 (-32.84)308,720,00032.84% (+32.84)0
14นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์0 0 0 (-0.71)6,700,0000.71% (+0.71)0
15นาย ณรัฐ จิวาลัย0 0 0 (-0.52)4,850,0000.52% (+0.52)0
16MR. Yew Hock Koh0 0 0 0 (-32.84)308,720,00032.84%
17นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร0 0 0 0 (-29.04)273,000,00029.04%
18นางสาว นงค์นภา ทองมี0 0 0 0 (-10.56)99,280,00010.56%
19บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด0 0 0 0 (-0.90)8,457,4000.90%
20AIA Company Limited0 0 0 0 (-0.85)8,000,0000.85%
21บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.59)5,500,0000.59%
22กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.29)2,705,4000.29%
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.29)2,696,8000.29%
24นาง พิริยา อภิธโนทัย0 0 0 0 (-0.28)2,595,0000.28%
25กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY FUND0 0 0 0 (-0.27)2,500,0000.27%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง