ข้อมูลหุ้น SISB

บริษัท บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2158-9072
โทรสาร 0-2158-9091
เว๊บไซต์ http://www.sisb.ac.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน