คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SISB

บริษัท บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2158-9072
โทรสาร 0-2158-9091
เว๊บไซต์ http://www.sisb.ac.th
ราคาหุ้น 9.55
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 940,073,082
No. ShareHolder (SISB) วันที่ 11/03/19 วันที่ 27/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ยิว ฮอค โคว308,720,00032.84% (+32.84)0
2น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร272,000,00028.94% (+28.94)0
3น.ส. นงค์นภา ทองมี99,280,00010.56% (+10.56)0
4นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ58,500,0006.22% (+6.22)0
5บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)9,000,0000.96% (+0.96)0
6นาย นพฤทธิ์ พันธิตรา7,110,0000.76% (+0.76)0
7นาย สันติ โกศลวิบูลย์พงศ์6,700,0000.71% (+0.71)0
8นาย ณรัฐ จิวาลัย4,850,0000.52% (+0.52)0
9MR. Yew Hock Koh0 (-32.84)308,720,00032.84%
10นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร0 (-29.04)273,000,00029.04%
11นางสาว นงค์นภา ทองมี0 (-10.56)99,280,00010.56%
12บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด0 (-0.90)8,457,4000.90%
13AIA Company Limited0 (-0.85)8,000,0000.85%
14บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.59)5,500,0000.59%
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.29)2,705,4000.29%
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 (-0.29)2,696,8000.29%
17นาง พิริยา อภิธโนทัย0 (-0.28)2,595,0000.28%
18กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY FUND0 (-0.27)2,500,0000.27%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง