คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SIS

บริษัท บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2020-3000
โทรสาร 0-2020-3780
เว๊บไซต์ www.sisthai.com
ราคาหุ้น 8.95
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 350,214,834
No. ShareHolder (SIS) วันที่ 07/05/19 วันที่ 30/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.165,616,59547.29% 165,616,59547.29%
2บริษัท ไทย อัลลิแอนซ์ จำกัด58,893,87516.82% 58,893,87516.82%
3นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต8,000,0002.28% 8,000,0002.28%
4นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต4,522,0001.29% 4,522,0001.29%
5นาย พิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ4,430,0001.27% 4,430,0001.27%
6นาง สุรีย์ มานะอนันตกุล3,977,7001.14% (+0.30)2,925,0000.84%
7บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3,971,3701.13% 3,971,3701.13%
8นาย กิตติพงศ์ มานะอนันตกุล3,968,3331.13% (+0.26)3,053,3330.87%
9น.ส. ลำดวน สุวรรณราษฎร์3,502,0001.00% (+0.27)2,545,0000.73%
10นาย ชัยรัตน์ ตันชัชวาล3,383,7000.97% (+0.16)2,842,0000.81%
11UBS AG LONDON BRANCH3,372,9100.96% (-0.05)3,546,4101.01%
12นาย บุญไชย ตันชัชวาล3,078,7000.88% (+0.18)2,449,6000.70%
13นาย ธนกร ปังศรีนนท์3,000,0000.86% 3,000,0000.86%
14บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,939,7450.84% (-0.07)3,200,9940.91%
15นาย ยุทธนา ลิขิตกำจร2,494,0000.71% 2,494,0000.71%
16นาย ปฐมพงศ์ เลาหไพโรจน์วัฒนา2,000,0000.57% 2,000,0000.57%
17นาง เสาวลักษณ์ จูห้อง1,949,9000.56% (+0.56)0
18นาย พรชัย จารุภราดา1,860,0000.53% (+0.53)0
19นาย ชานน ปังศรีนนท์0 (-1.83)6,422,2001.83%
20น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์0 (-0.66)2,300,0000.66%
21กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF0 (-0.63)2,212,5000.63%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง