คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SIRI

บริษัท บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสิริภิญโญ ชั้น 16, 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2201-3905, 0-2201-3906
โทรสาร 0-2201-3904
เว๊บไซต์ http://www.sansiri.com
ราคาหุ้น 1.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 14,857,073,247
No. ShareHolder (SIRI) วันที่ 28/08/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,034,052,2986.96% (+0.88)903,240,8766.08% (-1.82)1,173,814,3357.90%
2บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)918,267,8736.18% 918,267,8736.18% 918,267,8736.18%
3UBS AG SINGAPORE BRANCH873,424,0805.88% 873,424,0805.88% 873,424,0805.88%
4บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)720,000,0004.84% (+1.48)500,000,0003.36% (+3.36)0
5นาย เศรษฐา ทวีสิน658,799,5344.43% 658,799,5344.43% 658,799,5344.43%
6นาย วันจักร์ บุรณศิริ515,469,2013.47% 515,469,2013.47% 515,469,2013.47%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED302,208,0982.03% (-0.07)312,040,9982.10% (+0.45)244,806,7991.65%
8นาย อภิชาติ จูตระกูล298,400,0002.01% 298,400,0002.01% (+0.10)284,400,0001.91%
9BNY MELLON NOMINEES LIMITED233,234,2781.57% (-0.07)243,999,0051.64% (-0.76)356,373,4662.40%
10N.C.B.TRUST LIMITED-POHJOLA BANK PLC CLIENT A/C EUR194,000,0001.31% 194,000,0001.31% (-0.03)198,500,0001.34%
11THE BANK OF NEW YORK MELLON164,911,9331.11% 164,911,9331.11% 164,911,9331.11%
12NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC155,691,3651.05% (+0.25)118,492,1660.80% (-0.68)220,649,8661.48%
13MR. HIRONOBU NISHII151,000,0091.02% 151,000,0091.02% 151,000,0091.02%
14บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด143,656,6000.97% (+0.13)124,595,3500.84% (-0.11)141,000,0000.95%
15บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)133,300,0000.90% (+0.08)122,500,0000.82% (-0.04)127,600,0000.86%
16ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)124,827,0400.84% 124,827,0400.84% 124,827,0400.84%
17STATE STREET EUROPE LIMITED121,090,3270.81% (+0.14)99,595,2500.67% (-1.35)300,926,3152.02%
18นาย พิพัฒน์ เตียธวัฒน์120,000,0000.81% 120,000,0000.81% (+0.07)110,000,0000.74%
19บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)119,809,0000.81% (-0.06)128,621,5000.87% (+0.09)116,277,5000.78%
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC111,199,9640.75% (+0.75)0 0
21น.ส. ชุติพร บุรณศิริ100,000,0000.67% 100,000,0000.67% 100,000,0000.67%
22EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT98,188,8850.66% (+0.03)93,628,0850.63% (-0.04)99,597,9850.67%
23น.ส. ชญาภา จูตระกูล91,958,0400.62% (+0.62)0 0
24STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY75,714,2980.51% 75,809,2980.51% (-0.37)130,373,2980.88%
25ด.ญ. ชญาภา จูตระกูล0 (-0.65)96,958,0400.65% (+0.13)76,958,0400.52%
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-0.64)95,562,6660.64%
27นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล0 0 (-0.57)84,157,0000.57%
แสนสิริ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SIRI -บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)SET792,000,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง