ข้อมูลหุ้น SIRI

บริษัท บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2027-7888
โทรสาร 0-2109-5479
เว๊บไซต์ http://www.sansiri.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน