คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SINGER

บริษัท บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 17, 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2352-4777
โทรสาร 0-2352-4799
เว๊บไซต์ www.singerthai.co.th
ราคาหุ้น 49.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 811,149,720
No. ShareHolder (SINGER) วันที่ 10/03/22 วันที่ 02/11/21 วันที่ 10/09/21 วันที่ 05/05/21 วันที่ 09/03/21 วันที่ 14/10/20 วันที่ 25/08/20 วันที่ 05/06/20 วันที่ 24/04/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 24/01/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)208,871,05325.75% (-8.89)175,499,74034.64% (-0.59)175,499,74035.23% (-0.24)175,499,74035.47% (+2.84)148,499,78032.63% (+3.18)121,499,82029.45% (-0.33)121,499,82029.78% (-0.48)121,499,82030.26% 121,499,82030.26% 121,499,82030.26% (+5.26)67,499,90025.00% 67,499,90025.00% 67,499,90025.00%
2บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)197,108,69624.30% (+24.30)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3นาย เชาว์ การะ25,996,0173.21% (-0.88)20,720,9004.09% (-0.14)21,063,4004.23% (+0.45)18,715,2003.78% (-0.35)18,810,8004.13% (+0.46)15,120,0003.67% (-0.04)15,127,0003.71% (-0.06)15,120,0003.77% 15,120,0003.77% 15,120,0003.77% (+0.66)8,400,0003.11% 8,400,0003.11% 8,400,0003.11%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด25,848,3763.19% (+0.49)13,670,1582.70% (+0.91)8,919,4701.79% (-1.32)15,409,2363.11% (+0.10)13,714,7243.01% (-0.90)16,127,4403.91% (+0.49)13,966,4093.42% (+0.84)10,359,7602.58% (-0.04)10,513,3012.62% (+0.32)9,249,9232.30% (-1.10)9,175,7353.40% (+0.45)7,962,0112.95% (+1.54)3,818,8101.41%
5น.ส. กุลิสรา การะ23,640,2332.91% (-0.99)19,763,7003.90% (-0.45)21,663,7004.35% (+0.04)21,338,7004.31% (-0.40)21,436,3004.71% (-0.13)19,973,2004.84% (-0.06)19,973,2004.90% (-0.07)19,973,2004.97% 19,973,2004.97% 19,973,2004.97% (+2.94)5,469,5002.03% 5,469,5002.03% (+0.52)4,083,0001.51%
6นาย สถาพร งามเรืองพงศ์22,736,7002.80% (-0.94)18,936,7003.74% (-0.06)18,936,7003.80% (+0.36)17,036,4003.44% (-0.48)17,838,4003.92% (+3.92)0 0 0 0 0 0 0 0
7นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์17,854,5002.20% (-0.73)14,854,5002.93% (-0.05)14,854,5002.98% (-0.02)14,854,5003.00% (-0.26)14,854,5003.26% (+3.26)0 0 0 0 0 0 0 0
8น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ9,404,8001.16% (-0.63)9,091,0001.79% (-0.03)9,091,0001.82% (+0.03)8,872,1001.79% (-0.12)8,672,1001.91% (+1.25)2,715,8000.66% (+0.66)0 0 0 0 0 0 0
9นาย จิตติพร จันทรัช9,012,3081.11% (+1.11)0 0 0 0 (-2.79)11,500,0002.79% (-1.13)16,000,0003.92% (-0.31)17,000,0004.23% (+2.61)6,500,0001.62% 6,500,0001.62% (+0.88)2,000,0000.74% 2,000,0000.74% 2,000,0000.74%
10นาย สันติ โกวิทจินดาชัย9,000,0001.11% (-0.30)7,140,0001.41% (-0.28)8,400,0001.69% (-0.13)9,000,0001.82% (-0.38)10,000,0002.20% (-0.43)10,833,4002.63% (-0.03)10,833,4002.66% (+1.71)3,833,4000.95% 3,833,4000.95% 3,833,4000.95% (+0.12)2,243,0000.83% 2,243,0000.83% (-2.96)10,243,0003.79%
11THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-1.57)7,930,0001.57% (-0.02)7,930,0001.59% (+1.59)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 (-1.38)7,000,0001.38% (-0.03)7,000,0001.41% (+1.41)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13นาย กิตติ งามมหรัตน์0 0 0 (-1.21)6,000,0001.21% (+1.21)0 (-1.39)5,741,0001.39% 5,667,9001.39% 5,593,3001.39% (+0.06)5,350,0001.33% (+0.01)5,304,8001.32% (+0.30)2,762,7001.02% 2,762,7001.02% (+0.01)2,735,1001.01%
14น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา0 0 0 (-1.14)5,650,0001.14% (-0.14)5,809,0001.28% (+1.28)0 0 0 0 0 0 0 0
15นาย ดิเรก ตาครู0 0 0 0 (-1.28)5,837,9401.28% (-0.14)5,837,9401.42% (-0.01)5,837,9401.43% (-0.02)5,837,9401.45% 5,837,9401.45% 5,837,9401.45% (+0.25)3,243,3001.20% 3,243,3001.20% (+0.45)2,018,5000.75%
16นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ0 0 0 0 0 (-2.02)8,350,0002.02% (-0.42)9,950,0002.44% (-0.56)12,053,7003.00% (+0.31)10,793,7002.69% (+0.10)10,393,7002.59% (-2.85)14,684,6005.44% (-0.49)16,018,2005.93% (+0.15)15,597,0005.78%
17นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล0 0 0 0 0 (-1.87)7,700,0001.87% (-0.02)7,700,0001.89% (-0.05)7,800,0001.94% (+1.94)0 0 0 0 0
18นาย อนุชา อาวีลาสกุล0 0 0 0 0 (-0.97)4,018,5000.97% (-0.01)4,018,5000.98% (-0.02)4,018,5001.00% 4,018,5001.00% 4,018,5001.00% (-0.49)4,018,5001.49% 4,018,5001.49% 4,018,5001.49%
19นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย0 0 0 0 0 (-0.97)4,000,0000.97% (-0.01)4,000,0000.98% (-3.25)17,000,0004.23% (+0.49)15,000,0003.74% 15,000,0003.74% (+2.60)3,088,7001.14% (-0.26)3,775,5001.40% (-1.89)8,874,0003.29%
20นาย พีรนาถ โชควัฒนา0 0 0 0 0 (-0.91)3,737,0000.91% (+0.04)3,536,5000.87% (+0.20)2,693,0000.67% (+0.67)0 0 0 0 0
21บริษัท หลานปู่ จำกัด0 0 0 0 0 (-0.77)3,176,0000.77% (-0.01)3,171,0000.78% 3,120,0000.78% (+0.78)0 0 0 0 0
22น.ส. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ0 0 0 0 0 (-0.73)3,000,0000.73% (-0.01)3,000,0000.74% (-0.01)3,000,0000.75% (+0.75)0 0 0 0 0
23BANK LOMBARD ODIER & CO LTD0 0 0 0 0 (-0.70)2,871,6000.70% 2,871,6000.70% (-0.11)3,251,6000.81% 3,251,6000.81% 3,251,6000.81% (-0.39)3,251,6001.20% 3,251,6001.20% (-0.14)3,621,6001.34%
24นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์0 0 0 0 0 (-0.68)2,800,0000.68% (+0.07)2,500,0000.61% (-0.02)2,537,4000.63% (+0.03)2,400,0000.60% (+0.01)2,350,0000.59% (+0.59)0 0 0
25นาย อภิสิทธิ์ ศุภพิพัฒน์0 0 0 0 0 (-0.67)2,779,7000.67% (-0.24)3,697,7000.91% (+0.91)0 0 0 0 0 0
26นาย อานนท์ ไพจิตโรจนา0 0 0 0 0 (-0.55)2,250,0000.55% (+0.02)2,180,0000.53% (-0.02)2,220,0000.55% 2,220,0000.55% (+0.04)2,050,0000.51% (+0.51)0 0 0
27นาย สมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล0 0 0 0 0 (-0.53)2,200,1430.53% (-0.01)2,200,1430.54% (-0.02)2,245,0430.56% (-0.02)2,339,0600.58% 2,339,0600.58% (+0.58)0 0 0
28นาย ณัฐดนัย งามมหรัตน์0 0 0 0 0 (-0.50)2,068,4000.50% (-0.03)2,142,9000.53% 2,142,8000.53% 2,142,8000.53% 2,142,8000.53% (+0.53)0 0 0
29นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล0 0 0 0 0 0 (-0.84)3,427,6000.84% (+0.84)0 0 0 0 0 0
30นาย ชัยเดช หงศ์ลดารมภ์0 0 0 0 0 0 (-0.74)3,010,9000.74% (+0.74)0 0 0 0 0 0
31นาย ชาญ เมฆเกรียงไกร0 0 0 0 0 0 (-0.66)2,688,0000.66% (+0.66)0 0 0 (-0.84)2,254,7700.84% 2,254,7700.84% 2,254,7700.84%
32นาง สุญาพาณีย์ เอียงเงิน0 0 0 0 0 0 (-0.64)2,600,0000.64% (+0.64)0 (-0.71)2,848,6000.71% 2,848,6000.71% (+0.18)1,433,3000.53% (+0.53)0 0
33นาย อดิศักดิ์ นาคเนาวทิม0 0 0 0 0 0 (-0.58)2,379,6200.58% (+0.58)0 0 0 0 0 0
34นาย สรรค์ชัย วิริยะทวีชัย0 0 0 0 0 0 (-0.54)2,191,0000.54% (+0.54)0 0 0 0 0 0
35นาย สรวัฏ งามมหรัตน์0 0 0 0 0 0 (-0.53)2,149,0000.53% 2,120,0000.53% (+0.01)2,106,0000.52% 2,105,0000.52% (+0.52)0 0 0
36ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-1.68)6,763,1001.68% 6,763,1001.68% 6,763,1001.68% (-3.31)13,469,0004.99% 13,469,0004.99% 13,469,0004.99%
37บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-1.40)5,637,2001.40% 5,637,2001.40% 5,637,2001.40% (-0.69)5,637,2002.09% 5,637,2002.09% 5,637,2002.09%
38บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.87)3,500,0000.87% 3,500,0000.87% 3,500,0000.87% (-0.43)3,500,0001.30% 3,500,0001.30% 3,500,0001.30%
39บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.87)3,500,0000.87% 3,500,0000.87% 3,500,0000.87% (-0.43)3,500,0001.30% 3,500,0001.30% 3,500,0001.30%
40บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)2,450,0000.61% 2,450,0000.61% 2,450,0000.61% (-0.30)2,450,0000.91% 2,450,0000.91% 2,450,0000.91%
41นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)2,177,3000.54% (+0.54)0 0 0 0 0
42นาย ภูมิชัย ชัยวานิชกุล0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.61)6,449,9001.61% (+0.35)5,040,0001.26% (+0.74)1,400,0000.52% 1,400,0000.52% 1,400,0000.52%
43บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)2,510,0000.63% 2,510,0000.63% (+0.63)0 0 0
44นาย อนันต์ วรรณภาสชัยยง0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.51)2,034,0400.51% (+0.51)0 0 0 0
45น.ส. พัชรี โกวิทจินดาชัย0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.96)8,000,0002.96% 8,000,0002.96% (+2.96)0
46บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.00)5,400,0002.00% 5,400,0002.00% 5,400,0002.00%
47นาย ภควา ปัตตะพงศ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.11)3,009,0001.11% 3,009,0001.11% (+1.11)0
48น.ส. ชาพร บุณยนิตย์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.01)2,731,2001.01% 2,731,2001.01% (+1.01)0
49น.ส. จันทนา จินดาพรบูรณะ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.82)2,220,0000.82% (-0.03)2,300,0000.85% 2,300,0000.85%
50นาย วสันต์ สนโสภณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.74)2,000,0000.74% (-0.57)3,550,0001.31% 3,550,0001.31%
51นาย วรุณ สนโสภณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)1,500,0000.56% (-0.81)3,688,3001.37% 3,688,3001.37%
52น.ส. กัลดารัตน์ พรรคประพันธ์0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.56)1,500,0000.56% 1,500,0000.56% 1,500,0000.56%
53น.ส. วริศรา สนโสภณ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)1,800,0000.67% 1,800,0000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า