คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SHREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ห้อง 1107 ชั้น 11 เลขที่ 990 อับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 09-4310-1810
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.sp-investors.com
ราคาหุ้น 2.92
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 352,796,127
No. ShareHolder (SHREIT) วันที่ 16/03/21 วันที่ 08/10/20 วันที่ 29/05/20 วันที่ 01/04/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 27/03/19 วันที่ 19/12/18 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1PT AGUNG PODOMORO LAND TBK100,194,10028.40% 100,194,10028.40% 100,194,10028.40% 100,194,10028.40% 100,194,10028.40% 100,194,10028.40% 100,194,10028.40% (+0.02)100,139,50028.38% (+3.33)88,402,70025.05%
2GIC PRIVATE LIMITED68,228,50019.34% (-0.12)68,652,80019.46% 68,652,80019.46% 68,652,80019.46% 68,652,80019.46% 68,652,80019.46% 68,652,80019.46% 68,652,80019.46% (-0.38)69,995,70019.84%
3บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)28,900,0008.19% 28,900,0008.19% 28,900,0008.19% 28,900,0008.19% 28,900,0008.19% (-0.03)29,000,0008.22% (-0.25)29,873,1008.47% (-0.03)30,000,0008.50% 30,000,0008.50%
4MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC16,000,0004.53% (+4.53)0 0 0 0 0 0 0 0
5MACQUARIE FINANCIAL HOLDINGS PTY LTD15,500,0004.39% (+4.39)0 0 0 0 0 0 0 0
6กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ13,545,1003.84% 13,545,1003.84% 13,545,1003.84% 13,545,1003.84% 13,545,1003.84% (-0.02)13,624,0003.86% 13,624,0003.86% 13,624,0003.86% 13,624,0003.86%
7นาง ดาริกา ปุณณกันต์8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27% 8,000,0002.27%
8นาย สมนึก กยาวัฒนกิจ7,341,6002.08% (-0.23)8,140,7002.31% (+0.88)5,030,7001.43% (-0.01)5,095,2001.44% (+0.59)3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85%
9นาย ธนรัชต์ พสวงศ์7,150,0002.03% 7,150,0002.03% 7,150,0002.03% (+0.03)7,050,0002.00% 7,050,0002.00% 7,050,0002.00% (+0.03)6,965,6001.97% (+0.04)6,800,0001.93% (+0.11)6,436,9001.82%
10นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ7,138,7002.02% 7,138,7002.02% (+1.38)2,249,6000.64% (+0.64)0 0 0 0 0 0
11นาย ชานนท์ เรืองกฤตยา0 (-4.53)16,000,0004.53% 16,000,0004.53% 16,000,0004.53% 16,000,0004.53% 16,000,0004.53% 16,000,0004.53% 16,000,0004.53% 16,000,0004.53%
12MACQUARIE BANK LIMITED (HKB)0 (-4.39)15,500,0004.39% (-0.60)17,618,8004.99% 17,618,8004.99% (+0.56)15,638,7004.43% (+3.88)1,955,9000.55% (-1.15)5,990,3001.70% (+0.01)5,958,0001.69% (-0.04)6,095,0001.73%
13กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม0 (-1.98)6,974,6001.98% 6,974,6001.98% 6,974,6001.98% 6,974,6001.98% (-0.02)7,040,0002.00% 7,040,0002.00% 7,040,0002.00% 7,040,0002.00%
14บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด0 (-1.56)5,500,0001.56% (+0.71)3,000,0000.85% (+0.10)2,630,0000.75% (+0.18)2,000,0000.57% 2,000,0000.57% 2,000,0000.57% 2,000,0000.57% 2,000,0000.57%
15บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 (-1.42)5,000,0001.42% 5,000,0001.42% 5,000,0001.42% 5,000,0001.42% 5,000,0001.42% 5,000,0001.42% (+0.74)2,409,7000.68% (-0.74)5,000,0001.42%
16LEEBRO HOLDING PTE LTD.0 (-1.25)4,417,2001.25% 4,417,2001.25% 4,417,2001.25% 4,417,2001.25% 4,417,2001.25% 4,417,2001.25% 4,417,2001.25% 4,417,2001.25%
17บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)0 (-1.13)4,000,0001.13% (+0.55)2,042,9000.58% 2,042,9000.58% (+0.58)0 0 0 0 0
18นาย วินฐ อุดมผลกุล0 (-0.99)3,486,0000.99% (+0.10)3,157,6000.89% (+0.89)0 0 0 0 0 0
19CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 (-0.96)3,402,1000.96% 3,402,1000.96% 3,402,1000.96% 3,402,1000.96% 3,402,1000.96% 3,402,1000.96% (+0.28)2,402,1000.68% 2,402,1000.68%
20นาง ภรณี เขจรนันทน์0 (-0.85)3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85% 3,000,0000.85%
21นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย0 (-0.78)2,766,2000.78% (+0.23)1,945,0000.55% 1,945,0000.55% 1,945,0000.55% 1,945,0000.55% 1,945,0000.55% (-0.01)1,980,0000.56% (-0.01)2,000,0000.57%
22บริษัท ไฮกรีตโปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด0 (-0.51)1,790,1000.51% (+0.51)0 0 0 0 0 0 0
23STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED0 0 (-1.43)5,051,8001.43% (-0.34)6,234,0001.77% (+1.77)0 0 0 0 0
24กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 0 (-0.99)3,480,3000.99% (-0.62)5,696,7001.61% (-0.32)6,801,8001.93% 6,801,8001.93% (+1.00)3,282,2000.93% 3,282,2000.93% 3,282,2000.93%
25กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 0 (-0.67)2,370,7000.67% (-0.44)3,910,4001.11% (-0.36)5,199,6001.47% (-0.07)5,431,9001.54% (+1.54)0 0 0
26SIX SIS LTD0 0 0 0 (-1.77)6,234,0001.77% 6,234,0001.77% (-0.76)8,934,0002.53% (+0.23)8,109,0002.30% (-0.01)8,150,0002.31%
27กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส0 0 0 0 (-0.50)1,768,4000.50% 1,768,4000.50% (+0.50)0 0 0
28JPMORGAN THAILAND FUND0 0 0 0 0 (-2.74)9,678,0002.74% (-0.98)13,124,2003.72% (-0.17)13,721,9003.89% (-0.57)15,732,7004.46%
29THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 (-1.12)3,962,1001.12% (-0.47)5,606,9001.59% (-0.01)5,651,1001.60% (-0.29)6,657,0001.89%
30นาง เยาวณี นิรันดร โดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย0 0 0 0 0 (-0.53)1,872,7000.53% 1,872,7000.53% (-0.04)2,000,0000.57% 2,000,0000.57%
31นาย ธรรมรัชต์ นิรันดร โดย บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย0 0 0 0 0 (-0.53)1,872,5000.53% 1,872,5000.53% (-0.04)2,000,0000.57% 2,000,0000.57%
32DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE (DCS) A/C NAVIS YIELD FUND0 0 0 0 0 0 0 (-1.35)4,756,4001.35% (+0.06)4,545,9001.29%
33นาย โชคชัย รัตนภราดร0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.67)2,372,0000.67%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง