ข้อมูลหุ้น SHREIT

บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ห้อง 1107 ชั้น 11 เลขที่ 990 อับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 09-4310-1810
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.sp-investors.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน