ข้อมูลหุ้น SHR

บริษัท บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2617-6467
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.shotelsresorts.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน