คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SHANG

บริษัท บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2236-7777
โทรสาร 0-2236-8579
เว๊บไซต์ www.shangri-la.com
ราคาหุ้น 56.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 129,990,977
No. ShareHolder (SHANG) วันที่ 03/07/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 08/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1SUCCESSFUL DRAGON LIMITED62,694,64848.23% 62,694,64848.23% 62,694,64848.23% 62,694,64848.23%
2บริษัท สยามสวีท โฮลดิ้ง จำกัด33,000,00025.38% 33,000,00025.38% 33,000,00025.38% 33,000,00025.38%
3นาย สุรินทร์ อัษฎาธร3,473,2002.67% 3,473,2002.67% 3,473,2002.67% 3,473,2002.67%
4นาย ชนะ อัษฎาธร3,055,5002.35% 3,055,5002.35% 3,055,5002.35% 3,055,5002.35%
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)2,832,6002.18% 2,832,6002.18% 2,832,6002.18% 2,832,6002.18%
6นาย เอกรัตน์ เตชะเวช1,550,0001.19% 1,550,0001.19% (+1.19)0 (-1.19)1,550,0001.19%
7น.ส. ศรีสุดา สินธวณรงค์1,544,4001.19% 1,544,4001.19% 1,544,4001.19% (-0.01)1,564,3001.20%
8นาย บุณย์ สินธวณรงค์1,518,8001.17% 1,518,8001.17% 1,518,8001.17% 1,518,8001.17%
9นาย สมเกียรติ อัษฎาธร1,160,8000.89% 1,160,8000.89% 1,160,8000.89% 1,160,8000.89%
10นาย อุทัย อัษฎาธร945,7000.73% 945,7000.73% 945,7000.73% 945,7000.73%
11นาย ทิฐิกร อัษฎาธร788,7500.61% 788,7500.61% 788,7500.61% 788,7500.61%
12นาย ทินกร อัษฎาธร786,0500.60% 786,0500.60% 786,0500.60% 786,0500.60%
13นาง อัจฉรา งานทวี785,1000.60% 785,1000.60% 785,1000.60% 785,1000.60%
14นาย ธนากร อัษฎาธร785,0000.60% 785,0000.60% 785,0000.60% 785,0000.60%
15นาย สุวัฒน์ อัษฎาธร780,0000.60% 780,0000.60% 780,0000.60% 780,0000.60%
16นาง ผกาฟ้า อัษฎาธร717,7000.55% 717,7000.55% 717,7000.55% 717,7000.55%
17นาย EKARAT TEJAVEJ0 0 (-1.19)1,550,0001.19% (+1.19)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง