คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SFP

บริษัท บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2287-7000
โทรสาร 0-2670-0154
เว๊บไซต์ www.siamfood.co.th
ราคาหุ้น 173.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 20,998,965
No. ShareHolder (SFP) วันที่ 11/12/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พรรณธิอร จำกัด14,877,76770.85%
2BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC1,047,1554.99%
3DBS BANK LTD1,045,8504.98%
4UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account1,044,0004.97%
5บริษัท โชคอนันต์ บิสซิเนส จำกัด1,030,0004.90%
6บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด1,016,0004.84%
7ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)200,0000.95%
อาหารสยาม ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)HPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียลSET160,287,360

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง