ข้อมูลหุ้น SFLEX

บริษัท บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 189/48-49 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ 0-2708-2555
โทรสาร 0-2708-2355
เว๊บไซต์ www.starflex.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน